Articles

Решења


Решења у 2013. години


Седница општинског већа 20.02.2013


Решење  о  формирању  Стручног  тима за израду процене угрожености  у ванредним ситуацијама

Решење о измени Решења Изборне комисије

Решење о престанку мандата одборника Арсић Зорана

 


Решења у 2012. години


Решење о избору чланова Општинског већа

Решење о избору председника СО Дољевац, заменика, секртара председника ОД и заменика председника

Решења НО установа и предузећа

Решења УО установа и предузећа

 


Решења у 2011. години


Решење о именовању директора ДЗ

Решење о избору Савета за међунационалне односе

 


Решења у 2010. години


РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈП ПУКОВАЦ

РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УО ЈП ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ

РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА ЗА ДЕЛОВАЊЕ У НЕСРЕЋАМА

Контакт

Телефон:  

018/4-810-054

018/4-810-056

 
Факс: 018/4-810-055  
E-mail:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
Адреса:

18410 Дољевац, улица Николе Тесле број 121