Унапреди пословање предузећа

Укидање печата

Аква парк Дољевац

Програм пописа по зонама незаконито изграђених објеката

Регистрација стамбених зграда

Комплетну докумнетацију за регистрацију стамбених зграда можете преузети на следећем линку:::::

EU PRO

Линкови

 

 

Обавештење о резултатима јавног огласа за давање у закуп пословног простора

На основу члана 32. Одлуке о прибављању и располагању  стварима у јавној својини  општине Дољевац (''Службени лист Града Ниша'', бр. 69/14), обавештавамо вас да је Комисија за прикупљање писмених понуда по спроведеном поступку по јавном огласу за давање у закуп  пословног простора у јавној својини општине Дољевац, у првој зони, површине 715 м2, на кп. бр. 2643/1 КО Кочане, уписана у листу непокретности 453 КО Кочане, путем прикупљања писмених понуда  објављеном  у дневном листу ''Народне новине'', дана 07.11.2014. године,  утврдила  да је  најповољнија  писмена понуда понуђача ''СЕМЕНАРНА'' д.о.о. Ниш.

Контакт

Телефон:  

018/4-810-054

018/4-810-056

 
Факс: 018/4-810-055  
E-mail:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
Адреса:

18410 Дољевац, улица Николе Тесле број 121