EU PRO

Articles

Удружење пољопривредних произвођача „Добрички јагодари и воћари“ – Мекиш

Општинска управа Дољевац уз иницијативу одељења за привреду и финансије, службе за пољопривреду покренула је формирање пољопривредних удружења, у циљу развоја пољопривреде на територији Општине Дољевац.

 

Најпре је била организована презентација у сарадњи Општинске управе општине Дољевац- Одељења за привреду и финансије и пољопривредне саветодавне  стручне службе из Ниша на којој су конкретно били позвани пољопривредни произвођачи из села Мекиш, заинтересовани за удружење са циљем да својим ангажовањем и активностима допринесу унапређивању производње, обогаћивању и продубљивању знања у области јагодарства и воћарства у свом месту и Општини Дољевац.

Дана 11.2.2016. Пољопривредни произвођачи из Мекиша су одржали оснивачку скупштину, и изабрали руководство.

Општина Дољевац и одељење за привреду и финансије у оквиру Општинске управе  неће стати само на томе, већ ће својом активношћу пропагирати пољопривредним произвођачима да се што више удружују зарад остваривање својих циљева у поољопривредној производњи.

Контакт

Телефон:  

018/4-810-054

018/4-810-056

 
Факс: 018/4-810-055  
E-mail:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
Адреса:

18410 Дољевац, улица Николе Тесле број 121