Листа вредновања и рангирања пројеката од јавног интереса у општини Дољевац у 2018. години

Јавни конкурс

 за суфинансирање програма и пројеката  од јавног интереса у општини Дољевац за 2018. годину 

 

На основу члана 7. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења. („Сл гласник РС“, број 8/2012,  94/2013 и 93/15) и Јавног конкурса за суфинансирање програма и пројеката  од јавног интереса у општини Дољевац за 2017. годину  објављеног на сајту општине www.opstinadoljevac.rs  дана  22.02.2018 године, Комисија за избор програма и пројеката од јавног интереса, за општину Дољевац, у области борачко-инвалидске заштите, заштите лица са инвалидитетом, здравствене заштите и подстицања наталитета, успостављање услуга социјалне заштите инвалидних и старих лица и похађање акредитованих програма обуке из области социјалне заштите, друштвене бриге о деци и младима, друштвене бриге  о пензионерима и старим особама, заштите и промовисања људских  и мањинских права и родне равноправности, образовања, стручног усавршавања, науке и културе, одрживог развоја и други програми у којима удружења искључиво и непосредно следе јавне потребе, који ће се суфинасирати из буџета општине Дољевац, утврдила је Листу вредновања и рангирања пријављених пројеката.

 

Комисија је констатовала да је на конкурс пристигло  14  благовремених пријава, од којих су 3  оцењене  да не испуњавају критеријуме, а 11 су  у складу са захтевима и критеријумима  који су наведени у тексту Јавног конкурса  и смерницама за подносиоце предлога пројеката  који се пријављују на Јавни конкурс.

            Након оцене приајвљеног пројеката, на састанку одржаном 23.03.2018. године, Комисија  је утврдила

 

Листу вредновања и рангирања

пројеката од јавног интереса

 у општини Дољевац у 2018. години

 

по областима:

 

 

I           борачко инвалидска заштита  и друштвена брига о пензионерима и старим особама

 

-          Пројекат „Обележавање важних датума НОБ-а 1941-45, потомака ратника 1912-20 и ратова 1990-99“,  пријаву поднело Удружење бораца НОР-а општине Дољевац (УБНОР);

Износ одобрених средстава   600.000,00 динара;

 

 

II         заштита лица са инвалидитетом, здравствена  заштита и подстицање  наталитета

 

 -          Пројекат „Клуб за особе са инвалидитетом“ , пријаву поднело Удружење инвалида

„Живети усправно“ Дољевац;

Износ одобрених средстава 400.000,00 динара

 

-          Пројекат „Подршка особама са инвалидитетом оптине Дољевац“ , пријаву

поднела Општинска органиизација инвалида рада општине Дољевац ;

Износ одобрених средстава 120.000,00 динара

 

 

 

III        успостављање услуга социјалне заштите инвалидних и старих лица и похађање акредитованих програма обуке из области социјалне заштите

 

 -          Пројекат „Обука лица за обављање послова  геронтодомаћице“, пријаву поднео Црвени крст Дољевац;

Износ одобрених средстава 330.000,00 динара;

-          Пројекат „Обука за пратиоца инвалидне деце“ , пријаву поднело Удружење инвалида

„Живети усправно“ Дољевац;

Износ одобрених средстава 230.000,00 динара

 

 

IV     друштвена брига о деци и младима

 

-          Пројекат „Корак ка култури“ , пријаву поднело Удружење младих Дољевац „Млади за

младе“;

Износ одобрених средстава 250.000,00 динара

 

 

V      друштвена брига о пензионерима и старимособама

 

-          Пројекат „Нека и старост добије осмех“ , пријаву поднело Удружење пензионера

општине Дољевац;

Износ одобрених средстава 120.000,00 динара

 

 

 

VI      заштита и промовисање  људских и мањинских права и родне равноправности

 

 

-          Пројекат „Услужни центар 2018“ , пријаву поднело Удружење рома „Ромски центар Дољевац“;

Износ одобрених средстава 180.000,00 динара

 

VII       образовање, стручно усавршавање,  наукa  и културa

 

-          Пројекат „Очување народне традиције“ пријаву поднело Културно уметничко друштво

„Пуковачки вез“ Пуковац

Износ одобрених средстава 150.000,00 динара

 

 

VIII       одрживи развој и други програми  у којима удружења  искључиво и непосредно  следе јавне потребе

 

-          Пројекат „Одрживи развој у пољопривреди“, пријаву поднела НВО „Центар за развој

пољопривредног предузетништва“ Пуковац;

Износ одобрених средстава 50.000,00 динара

 

-          Пројекат „Интродукција алохтоне врсте дивљачи-ловног фазана (Phasianus colchicus) у

ловиште „Лесковачко поље“ “ , пријаву поднело  Ловачко удружење „Топлица“ Дољевац;

Износ одобрених средстава 170.000,00 динара

 

 

Одбачене су  следеће конкурсне пријаве:

 

-          пријава  поднета од стране Удружења за информисање  путем електронских и принтаних медија „Ром-прес“,  јер је поднета ненадлежној Комисији;

-           пријава  поднета од стране Организације за развој и демократију Бујановац, јер подносиоац пријаве није регистрован на територији општине Дољевац, што је један од услова по Јавном конкурсу;

-           пријава  Удружења оболелих од церебралне парализе – Дољевац, јер исто није оправдало  средства из претходног периода.

 

На Листу вредновања и рангирања пријављених пројеката,  учесници конкурса имају право приговора у року од три дана од дана њеног објављивања. Одлуку  о приговору  конкурсна Комисија доноси у року од 15 дана од дана њеног објављивања. Право приговора не задржава извршење Решења  о избору пројеката за доделу  средстава  за суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса у општини Дољевац за 2018. годину.

гис-технологии
ткани для вышивания