Унапреди пословање предузећа

Укидање печата

Аква парк Дољевац

Програм пописа по зонама незаконито изграђених објеката

Регистрација стамбених зграда

Комплетну докумнетацију за регистрацију стамбених зграда можете преузети на следећем линку:::::

EU PRO

Линкови

 

 

Извештај о спроведеној јавној расправи o нацрту одлуке о висини стопе пореза на имовину

На основу члана 9. Одлуке о врстама прописа које доноси Скупштина општине Дољевац за које је обавезна јавна расправа и поступку и начину спровођења јавне расправе („Службени лист Града Ниша“, број 52/18),

Пореско одељење дана 14.11.2018. године сачинилo је

           

ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ

О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О ВИСИНИ СТОПЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ

 

 

            Пореско одељење на основу члана 4. став 1. алинеја 1. Одлуке о врстама прописа које доноси Скупштина општине Дољевац за које је обавезна јавна расправа и поступку и начину спровођења јавне расправе („Службени лист Града Ниша“, број 52/18) објавило је јавни позив  о спровођењу јавне расправе о Нацрту Одлуке о висини стопе пореза на имовину.

            Нацрт Одлуке о висини стопе пореза на имовину израдило је Пореско одељење.

            Јавна расправа је одржана дана 12.11.2018. године од 15,00 часова у сали Скупштине општине Дољевац.

            У јавној расправи учествовали су начелник Пореског одељења, представници месних заједница са територије општине Дољевац, радници Општинске управе општине Дољевац и заинтересовани грађани.        

Учешће у расправи узели су, начелник Пореског одељења, представници месних заједница и присутни грађани.

            Упознати са Нацртом Одлуке о висини стопе пореза на имовину присутни грађани затражили су  да се образложи разлог за доношење нове Одлуке о висини стопе пореза на имовину.

            Начелник Пореског одељења образложила је да је правни основ за израду Нацрта Одлуке о висини стопе пореза на имовину  члан 11. Закон о порезима на имовину („Службени гласник РС“, број 26/01...99/18). Начелник Пореског одељења је упознала присутне да је у Нацрту одлуке о висини стопе пореза на имовину стопа пореза на имовину на права на земљишту обвезника који не воде пословне књиге смањена са 0,15% на 0,10%, како би грађани могли лакше да измирују пореске обавезе.

                         Након образложења нацрта присутни учесници у јавној расправи нису имали примедбе и сугестије на Нацрт Одлуке о висини стопе пореза на имовину.

 

НАЧЕЛНИК ПОРЕСКОГ  ОДЕЉЕЊА

Контакт

Телефон:  

018/4-810-054

018/4-810-056

 
Факс: 018/4-810-055  
E-mail:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
Адреса:

18410 Дољевац, улица Николе Тесле број 121