Седница 29.11.2018

Измена и допуна Плана детаљне регулације индустријске зоне у Пуковцу

Измена и допуна Плана детаљне регулације комплекса МХЕ „Бисерка“ снаге 400 kv са рекреативно-туристичким центром „Топлички бистрик“

Одлука о локалним комуналним таксама

Одлука  о разврставању неизграђеног грађевинског земљишта које се користи искључиво за гајење биљака у пољопривредно земљиште у сврху утврђивања основице за порез на имовину

Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2019. годину на територији општине Дољевац

Одлука о висини стопе пореза на имовину

Програм коришћења средстава за заштиту и унапређење животне средине у општини Дољевац за 2019. годину

Прва измена Програма коришћења средстава буџета намењених развоју пољопривреде у општини Дољевац за 2018. годину

Решење о престанку функције члана  Изборне комисије општине Дољевац у сталном саставу

Измена и допуна Плана детаљне регулације Комплекса-соларних електрана: »Шајиновац 1», «Шајиновац 2» и «Шајиновац 3», на к.п.568/5, 568/6, 568/7, 568/8, 568/9, 568/10, 568/11 у K.O. Шајиновац, снага 3x999 кW

Трећу измену Програма коришћења средстава за заштиту и унапређење животне средине у општини Дољевац за 2018. годину

Седница 30.10.2018.

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине општине Дољевац

Пословник Привремног органа општине Дољевац

Решење о престанку дужности  помоћника председника  општине Дољевац

Решење о именовању изборне комисије општине Дољевац

Решење о именовању секретара Привременог органа општине Дољевац

Решење о престанку мандата секретара Скупштине општине Дољевац

Решење о престанку мандата заменика председника Скупштине општине Дољевац

Решење о престанку мандата председника Скупштине општине Дољевац

Решење о престанку мандата  и престанку дужности председника  општине Дољевац

Решење Владе РС о образовању привременог органа општине Дољевац

Решење Владе РС о образовању привременог органа општине Дољевац можете овде::::

Одлука Владе РС о распуштању СО Дољевац

Одлуку Владе РС о распуштању СО Дољевац можете преузети овде::::

Контакт

Телефон:  

018/4-810-054

018/4-810-056

 
Факс: 018/4-810-055  
E-mail:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
Адреса:

18410 Дољевац, улица Николе Тесле број 121