Email
Register
Program "Pokreni se za posao"
petak, 08 februar 2013 12:02

Program �Pokreni se za posao� poma�e ljudima koji �ele da pokrenu ili unaprede sopstveni biznis. Svi gra?ani sa dobrom poslovnom idejom iz cele Srbije mogu da postanu korisnici ovog programa. Putem ovog programa, koji sporovodi udru�enje gra?ana ENECA iz Ni�a dodeljuje bespovratna sredstva do 200.000 dinara za kupovinu neophodne opreme za pokretanje malih i porodi?nih preduze?a. Osim sredstava za kupovinu opreme, budu?im preduzetnicima su obezbe?ene poslovne i stru?ne obuke, kao i stalna savetodavna pomo? od strane ekonomskih...

Opširnije...
 
petak, 08 februar 2013 11:59

O Programu privla?enja direktnih investicija

Pored postoje?ih prednosti, kao �to su: strate�ki geografski polo�aj, bescarinski izvoz u zemlje Jugoisto?ne Evrope i Rusiju, najni�a stopa poreza na dobit u Evropi od 10%, kao i obrazovana i kvalitetna radna snaga dostupna po konkurentnim tro�kovima, Srbija nudi i finansijsku podr�ku investitorima. SIEPA je do sada objavila 16 poziva, u okviru kojih je dodeljeno 252 miliona evra za otvaranje 40.046 radnih mesta u Srbiji.

Bespovratna finansijska sredstva se mogu dodeliti doma?im ili me?unarodnim kompanijama za finansiranje investicionih projekata u...

Opširnije...
 
<< Početak < Prethodna 1 2 Sledeća > Kraj >>

Strana 2 od 2
advert


KURSNA LISTA

O nama

Dana 12.12.2011.god. Optinsko ve?e je donelo saglasnost o izmeni i dopuni Pravilnika o unutranjem ure?enju i sistematizaciji radnih mesta u Optinskoj upravi optine Doljevac... Dalje

Kontakt

Broj telefona: 018/4-810-054

E-mail: klerdoljevac@gmail.com

Kontakt forma

Va email 
Ime 
Tekst poruke 
Dodaj fajl 
  Poaljite sebi kopiju poruke
    
Home
Copyright © 2019. www.opstinadoljevac.rs/kler.