Email
Register
Ĺ tampa
Mati?ni broj20435585
PIB 
NazivDRUŠTVO SA OGRANI?ENOM ODGOVORNOŠ?U AUTO VOŽD ZA TEHNI?KU ISPRAVNOST, PROIZVODNJU I U
Delatnost7120 Tehni?ko ispitivanje i analize
Broj zaposlenih1
RegionNišavski okrug
Svojinaprivatno
Veli?inamalo
Kapitaldoma?i
DirektorDragan Slavkovi?
Adresa/ /
Šarlince
Telefon 
Telefaks 
E-mail 
Web site
 
 
 
advert
 
 
 
 

O nama

Dana 12.12.2011.god. Opštinsko ve?e je donelo saglasnost o izmeni i dopuni Pravilnika o unutrašnjem ure?enju i sistematizaciji radnih mesta u Opštinskoj upravi opštine Doljevac... Dalje

Kontakt

Broj telefona: 018/4-810-054

E-mail: klerdoljevac@gmail.com

Home
Copyright © 2019. www.opstinadoljevac.rs/kler.