Email
Register
www.opstinadoljevac.rs/kler
??????? ???????????? "fruits and berries" ???????? PDF Štampa El. pošta
Napisao Administrator   
utorak, 04 mart 2014 08:09

???? 28.02.2014. ?????? ? ???? ????? ??????? ?? ???????????? ? ???? ???????? ???????? ?? ????????? ?????????? ?? ??????? ???????? ??????? ???? ??????????? ? ????????????-???????????? ?????????? ? ???? ?????? ???? ? ??:

  • ?????
  • ??????
  • ?????
  • ??????
  • ??????
  • ?????? ?
  • ?????????

?? 2014. ?????? ?? ?????????? ??? ?????? ? ?????? ??????.

?????????? ????? ?????????? ??????? ?? ????????????? ??????????? ?? ????????? ??????? ???????? "fruits and berries" ? ???? ??????? ???????????? ? ??????? ??????? ?? ????????? ??????. ?? ???????? ???????????? ???? ?? ??? ?????????? ?????????????? ???????????.

??? ?????????????? ????????????

Poslednje ažurirano utorak, 04 mart 2014 08:10
 
PDF Štampa El. pošta
Napisao Administrator   
utorak, 24 mart 2015 09:35

Informativne sesije o procesu dodele bespovratnih sredstava za pokretanje �enskog biznisa pod nazivom �Vreme za uspe�ne �ene� u organizaciji programa Evropski PROGRES bi?e odr�ane u periodu od 26. marta do 8. aprila 2015. godine u Vranju, Ni�u, Leskovcu, Blacu, Ivanjici, Novoj Varo�i i Novom Pazaru.

Cilj informativnih sesija je upoznavanje budu?ih preduzetnica i predstavnica relevantnih institucija sa svim fazama i neophodnim koracima - od prijavljivanja, preko u?e�?a na javnom...

Poslednje ažurirano utorak, 24 mart 2015 09:37
 
PDF Štampa El. pošta
Napisao Administrator   
petak, 27 jun 2014 08:34

Za sprovo?enje Evropskog PROGRESa, Evropska unija izdvaja 19,6 miliona evra, Vlada �vajcarske daje 4,86 miliona evra, dok ?e Vlada Srbije preko resornih ministarstava i lokalnih samouprava obezbediti sufinansiranje pojedina?nih projekata. Od tog ukupnog iznosa, osam miliona evra opredeljeno je za prioritetne infrastrukturne projekte koji ?e biti sprovo?eni preko...

Poslednje ažurirano petak, 27 jun 2014 08:58
 
Obuka i posao za 50 nezaposlenih u "Leoniju" PDF Štampa El. pošta
Napisao Administrator   
četvrtak, 10 jul 2014 06:21
Predstavnici Nacionalne slu�be zapo�ljavanja (NZS) � Filijale u Ni�u i op�tine Doljevac potpisali su ju?e Sporazum o ure?ivanju me?usobnih prava i obaveza kojim se navode mere aktivnog zapo�ljavanja i kojim se predvi?a obuka i zapo�ljavanje 50 radnika u novoj fabrici kompanije �Leoni�. Op�tina Doljevac je za obuku radnika izdvojila 2,7 miliona dinara, a potpisivanju sporazuma prisustvovali su i predstavnici kompanije...
Poslednje ažurirano četvrtak, 10 jul 2014 06:31
 
Pismo zahvalanosti Vladi Japana PDF Štampa El. pošta
Napisao Administrator   
petak, 15 mart 2013 07:54

Po�tovani,


U ime gra?ana i op�tine Doljevac izra�avam duboku i iskrenu zahvalnost Vladi i narodu Japana na pomo?i koju ?e Dom zdravlja u Doljevcu iskoristiti za nabavku rendgen aparata i sanitetskog vozila. Op�tina u okviru brige za zdravlje gra?ana izdvaja odre?ena sredstva za...

Poslednje ažurirano petak, 15 mart 2013 08:04
 
<< Početak < Prethodna 1 2 Sledeća > Kraj >>

Strana 1 od 2
advert


O nama

Dana 12.12.2011.god. Optinsko ve?e je donelo saglasnost o izmeni i dopuni Pravilnika o unutranjem ure?enju i sistematizaciji radnih mesta u Optinskoj upravi optine Doljevac... Dalje

Kontakt

Broj telefona: 018/4-810-054

E-mail: klerdoljevac@gmail.com

Home
Copyright © 2019. www.opstinadoljevac.rs/kler.