Email
Register
Štampa
Napisao Administrator   
sreda, 01 februar 2012 09:17

Šta je biznis plan?

 

Izvođenje definicije kao i određivanje najbitnijih tačaka biznis plana gotovo uvek je uslovljeno pozicijom i potrebama njegovog autora i/ili korisnika. Biznis plan ima jedno značenje za banke i druge finansijske institucije koje ih ocenjuju i koriste pri donošenju odluka o odobravanju kredita, drugo za konsultantske kuće koje ih sastavljaju, i treće za klijente koji koriste ove planove ili kao instrument upravljanja ili pri konkursima za dobijanje kredita. U tom smislu veći broj različitih autora pokušao je da odgovori na ovo pitanje.

 

 Zašto je neophodan biznis plan?

 

Biznis plan je dokument kojim se analizira predstojeći poslovni poduhvat kada već imate razvijen biznis, odnosno provera isplativosti celokupnog biznisa kada se počinje sa novim poslom. Takođe, potreban je da bi se sagledale sve faze poslovanja kao i nedostaci samog poslovnog poduhvata.

 

Za detaljnije informacije izaberite kategorije iz podmenija.

 
 
 
advert
 
 
 
 

KURSNA LISTA

O nama

Dana 12.12.2011.god. Opštinsko veće je donelo saglasnost o izmeni i dopuni Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Opštinskoj upravi opštine Doljevac... Dalje

Kontakt

Broj telefona: 018/4-810-054

E-mail: klerdoljevac@gmail.com

Home BIZNIS PLANOVI
Copyright © 2019. www.opstinadoljevac.rs/kler.