Email
Register

Hemijska proizvodnja

Proizvodi na osnovu ekspandiranog perlita za agrokulturu

51. Proizvodi na osnovu ekspandiranog perlita za agrokulturu


Ekspandirani perlit pomesan sa humusom i tresetom (u odredenim odnosima) uveliko se primenjuje u agrokulturi (od klasicne poljoprivrede do uzgoja loncanica) zbog visokog stepena zadrzavanja vlage, sto omogucava izvanredne ustede vode. Program pretpostavlja izgradnju sopstvenog pogona kapaciteta oko 25.000 paketa mesecno. Zbog neekonomicnosti prevoza sirovina, kao lokacijska odrednica programa namece se blizina pogona ekspandiranog perlita i/ili vecih intenzivno obradivanih poljoprivrednih povrsina. Profitabilnost programa (uslovljena traznjom) moze se uveliko povecati intenziviranjem proizvodnje (rad u smenama), dakle bez ikakvog dodatnog ulaganja u osnovna sredstva. Kriticni parametri su, osim izbora makrolokacije i mikrolokacije, kvalitet i cene proizvoda, odnosno uspesnost promocije (narocito prema individualnim kupcima).

Osnovni podaci o biznis planu

Velicina zemljista i prostora

koncesija na 300 m2 zemljista i izgradnja 100 m2 zatvo­renog prostora

Broj radnika

5 (preduzernik, administrator, 3 priucena radnika)

Ulaganje kapitala

67.500 (objekat 44,45%, oprema i alat 51,85%, ostalo 3,70%)

Period izvrsenja

8 do 10 meseci

Rok povratka kapitala

2 godine i 2 meseca

Godisnja bruto dobit

52.000

Bruto dobit po 1 investicija

0,68

Proizvodnja maltera

52. Proizvodnja maltera na osnovu ekspandiranog perlitaU ovom programu malter se proizvodi mesanjem ekspandiranog perlita, gipsa i kaolina. Takav malter je izuzetan termoizolator za unutrasnje i spoljne zidove. Program je projektovan za proizvodnju oko 9.000 t godisnje, i to u sagradenom pogonu, lociranom, po mogucstvu, blizu podrucja ekstrakcije i prerade gipsa i/ili intenzivnije gradevinske delatnosti, odnosno vece koncentracije mogucih potrosaca. Traznja za tom vrstom maltera na svetskom trzistu je velika, pa se povecanje profitabilnosti moze ostvariti povecanjem proizvodnje, odnosno njenim intenziviranjem i uvodenjem rada u smenama, dakle, bez vecih dodatnih ulaganja u osnovna sredstva. Kriticni parametri programa su izbor makrolokacije i mikrolokacije, kao i organizacija distribucije (nabavke i prodaje).

Osnovni podaci o biznis planu

Velicina zemljista i prostora

koncesija na 500 m2 zemljista i izgradnja 300 m2 zatvo­renog prostora

Broj radnika

9 (preduzetnik, administra­tor, predradnik, 4 majstora, 2 segrta)

Ulaganje kapitala

450.000 (objekat 42,23% oprema i alat 55,56%, ostalo 2,22%)

Period izvrsenja

8 do 10 meseci

Rok povratka kapitala

1 godina i 3 meseca

godisnja bruto dobit

635.500

Bruto dobit po 1 investicija

1,29

Proizvodnja praskastog gvozda

53. Proizvodnja praskastog gvozda


Hemijski proizvod je odredene cistoce, u obliku praska. Proizvodi se redukcijom cistih gvozdenih oksida
tasovitim vodonikom, na povisenoj temperaturi, konacni proizvod je praskasto gvozde (ferrum reductum). Upotrebljava se kao sirovina za proizvodnju cistih hemikalija i kao pomocno sredstvo u metalurgiji. Trgovini se isporucuje kao aktivan zelezni prah, pakovan u hermeticki zatvorenu ambalazu. Proizvod ima odredenu upotrebu i s obzirom na sadasnji uvoz donosi odredene finansijske efekte zbog smanjenja obima uvoza. Profitabilnost proizvodnje povecava se sa povecanjem programa. Program nema izrazitih kriticnih elemenata. Mikrolokacija i makrolokacija odreduju se zavisno od snabdevanja kvalitetnim sirovinama. Kapacitet programa je 50 t/god.

Osnovni podaci o biznis planu

Velicina zemljista i prostora

1.000 m2

(objekat 100 nr)
Broj radnika

6 KV, 1 NKV (rad u trismene)
Ulaganje kapitala: 225.000 (objekat 25%,oprema 75%)
Period izvrsenja: 10 do 12 meseci
Rok povratka kapitala: 5 godina i 5 meseci
Godisnja bruto dobit: 52.500
Bruto dobit po 1 investicija: 0,23
Ekoloska ocena:

Broj radnika

6 KV, 1 NKV (rad u trismene)

Ulaganje kapitala

225.000 (objekat 25%,oprema 75%)

Period izvrsenja

10 do 12 meseci

Rok povratka kapitala

5 godina i 5 meseci

Godisnja bruto dobit

52.500

Proizvodnja gipsa

54. Proizvodnja gipsaZasniva se na specijalnom postupku obrade sirovog gipsa u pecima, na visokoj temperaturi. Program je zamisljen na pretpostavci da ce godisnja proizvodnja biti oko 140.000 t. Lokacijska zavisnost odnosi se na troskove prevoza sirovina i gotovih proizvoda, pa je pozeljno pogon sagraditi blizu izvora sirovina i/ili u podrucjima intenzivnije i kontinuirane gradevinske delatnosti. Profitabilnost programa zavisi od plasmana, pa se moze uveliko povecati u slucaju stalnih i povoljnih aranzmana s velikim kupcima, ali i od organizacije proizvodnje razlicitih proizvoda na osnovu gipsa (sto se moze ostvariti uz mala ulaganja u osnovna sredstva), kao i od plasmana na inostrana trzista. Kriticni elementi programa su: izbor lokacije, organizacija distribucije, kvalitet i cene proizvoda.

Osnovni podaci o biznis planu

Velicina zemljista i prostora

koncesija na 400 m2 zemljista i izgradnja 200 m2 zatvorenog prostora

Broj radnika

7 (preduzetnik, administra­tor, predradnik, 4 priucena radnika)

Ulaganje kapitala

2.985.000 (objekat 3,36%, oprema 96,48%, ostalo 0,16%)

Period izvrsenja

10 do 12 meseci

Rok povratka kapitala

2 godine i 10 meseci

Godisnja bruto dobit

1.115.000

Bruto dobit po 1 investicija

0,31

Antikorozivna zastita

55. Antikorozivna zastita


Rec je o zastiti celicnih proizvoda od korozije postupkom vruceg pocinkovanja. U obzir dolaze celicni predmeti raznih oblika i namene (cije dimenzije ne prelaze 4,5Dh / lSh / 1,3V metara) narocito branici za auto-puteve, stubovi dalekovoda, rasvetni stubovi i si. Tehnoloski proces ukljucuje hemijsku pripremu, cinkovanje, skladistenje sirovina i hemikalija, sortiranje i kontrolu, neutralizaciju tecnosti i odlaganje mulja. Potreban je sledeci materijal: cink u bloku, sona kiselina, fluks, deterdzent za odmascivanje, gaseni krec i voda. Makrolokacija je veliki grad, a mikrolokacija je izvan vodozastitnog podrucja. Profitabilnost raste srazmerno povecanju obima programa. Kriticni elementi programa su ekoloske prirode.

Osnovni podaci o biznis planu

Velicina zemljista i prostora

5.500 m2(objekat 2.100 m2)

Broj radnika

31 (25 KV, 3 VKV, 2 SSS, 1VSS)

Ulaganje kapitala

4.500.000 (objekat 50%,oprema 40%, ostalo 10%)

Period izvrsenja

16 do 18 meseci

Rok povratka kapitala

4 godine i 3 meseca

Godisnja bruto dobit

1.636.000

Bruto dobit po 1 investicija

0,36

Proizvodnja gumene galanterije

56. Proizvodnja gumene galanterijeKako se polazi od pretpostavke da se veliki deo domacih potreba za gumenom galanterijom (vrlo siroke primene - od raznih rezervnih delova u svim industrijskim granama do gotovih proizvoda siroke potrosnje, prakticno sve ono sto se moze napraviti od gume ili na osnovu gume) podmiruje uvozom, posebno kad je rec o malim serijama, program je postavljen vrlo elasticno, sa mogucnoscu vrlo sirokog asortimana proizvoda, uglavnom maloserijske, cak i unikatne proizvodnje. Kvalitet proizvoda mnogo zavisi od kvaliteta sirovina, pa je pretpostavljen i uvoz pojedinih sirovina. U pogledu smestaja program ne iskazuje visok stepen zavisnosti, ali se preporucuje lociranje blizu vecih gumarskih punktova i/ili velikih potrosackih sredista, uz potrebnu infrastrukturu i povoljne uslove za izgradnju prostora. Kriticni elementi su: kvalitet, dizajn, asortiman, cene proizvoda i mogucnost stalnih narudzbi velikih kupaca.

Osnovni podaci o biznis planu

Velicina prostora

100 m1 - varijanta izgradnje

Broj radnika

6 (preduzetnik, administra­tor, 3 majstora gumara, cistacica)

Ulaganje kapitala

50.000 (izgradnja prostora i instalacije, 44,00%, masine 45,00%, pribor i alat 4,00%,ostalo7,00%)

Period izvrsenja

10 do 12 meseci

Rok povratka kapitala

1 godina i 10 meseci

Godisnja bruto dobit

67.000

Bruto dobit po 1 investicija

1,24

Proizvodnja plasticne galanterije

57. Proizvodnja plasticne galanterije


Program se zasniva na proizvodnji plasticne galanterije postupkom ubrizgavanja. Proizvodni asortiman je vrlo sirok, a obuhvata razlicite proizvode za industriju (tehnicki sklopovi i si.) i za siroku potrosnju (tanjirici, soljice, pribor za jelo i niz drugih proizvoda potrebnih u domacinstvu). Program lokacijski zavisi od blizine urbanih ili industrijskih sredista sa vecom koncen­tracijom mogucih potrosaca, odnosno od povoljnih uslova za iznajmljivanje prostora i od ostalih mikrolo-kacijskih uslova. S obzirom na velike mogucnosti pla­smana proizvoda, narocito u slucaju stalnih narudzbi velikih kupaca, moze se povecati obim proizvodnje, i to intenziviranjem rada, dakle bez dodatnih ulaganja u osnovna sredstva, a povecanje profitabilnosti mnogo je vece od troskova eventualnog zaposljavanja novih rad­nika. Kriticni elementi su organizacija distribucije
(nabavke i prodaje) i strukturiranje asorti­mana.

Osnovni podaci o biznis planu

Velicina prostora

30 m2 - varijanta iznaj­mljivanja

Broj radnika

5 (preduzetnik, administra­tor, 2 majstora plasticara, segrt)

Ulaganje kapitala

80.000 (godisnja zakupnina 1,13%, uredenje prostora 1,25%, ubrizgavalica 78,22%, kalupi i alat 9,39%, polovan automobil 9,39%, ostalo 0,62%)

Period izvrsenja

6 do 8 meseci

Rok povratka kapitala

3 godine i 1 mesec

Godisnja bruto dobit

33.000

Bruto dobit po 1 investicija

0,41

Proizvodnja plasticnih cevi

58. Proizvodnja plasticnih cevi


Plasticne cevi proizvode se postupkom ekstrudiranja (konstantnog natiskivanja raznih plasticnih smesa u kalupe i njihovog oblikovanja). Cevi mogu biti razli­citog oblika i namene (poljoprivreda, industrija, komunalne svrhe, domacinstva itd.). Program predvida iznajmljivanje potrebnog prostora, i to blizu vecih urbanih celina, odnosno trgovackih preduzeca i/ili specijalizovanih trgovina za distribuciju plasticnih cevi. Kako su mogucnosti plasmana vrlo velike, realno je ocekivati i povecanje obima proizvodnje, sto se moze ostvariti njenim intenziviranjem (uvodenjem trece smene), dakle bez dodatnih ulaganja u osnovna sredstva. Pri tom, porast profita uveliko nadmasuje troskove zaposljavanja novih radnika. Kriticni elementi su izbor mikrolokacije i organizacija prodaje.

Osnovni podaci o biznis planu

Velicina prostora

50 m2 - varijanta iznajmljivanja

Broj radnika

8 (preduzetnik, administra­tor, 4 majstora plasticara, segrt)

Ulaganje kapitala

410.000 (postrojenje 97,56%, oprema i alat 1,22%, ostalo 1,22%)

Period izvrsenja

6 do 8 meseci

Rok povratka kapitala

1 godina i 7 meseci

Godisnja bruto dobit

465.500

Bruto dobit po 1 investicija

1,10

Proizvodnja plasticnih kesa

59. Proizvodnja plasticnih kesaPlasticne kese proizvode se postupkom ekstrudiranja (konstantnog natiskivanja razlicitih plasticnih smesa i njihovog oblikovanja), i to razlicitih dimenzija i oblika. Kese se koriste prakticno u svakom domacinstvu, trgovini i si. Program je makrolokacijski skoro sasvim nezavisan, a projektovan je tako da zadovoljava potrebe za tim proizvodom u urbanim celinama sa oko 10.000 domacinstava. U slucaju znatnijeg povecanja traznje, moze se ostvariti i obim proizvodnje veci od projektovanog, bez novih ulaganja u osnovna sredstva (uvodenjem trece smene, tj. zaposljavanjem novih radnika), cime se povecava profitabilnost. Kriticni parametri programa su izbor mikrolokacije i organizacija distribucije.

Osnovni podaci o biznis planu

Velicina prostora

60 m2 - varijanta iznajmljivanja

Broj radnika

8 (preduzetnik, administrator, 4 majstora plasticara, 2 segrta)

Ulaganje kapitala

460.000 (postrojenje 97,83%, oprema i alat 1,09%, ostalo 1,08%)

Period izvrsenja

6 do 8 meseci

Rok povratka kapitala

1 godina i 6 meseci

Godisnja bruto dobit

545.000

Bruto dobit po 1 investicija

1,15

Proizvodnja ambalaze od stiropora

60. Proizvodnja ambalaze od stiroporaGotovo da nema industrijske grane koja delimicno ili potpuno ne koristi ambalazu od stiropora. Proces proizvodnje odvija se u posebnim "pecima", gde se polistirenska so (proizvod petrohemijske industrije) termicki obraduje u specificnim uslovima, zatim oblikuje u kalupe, koji se nakon jednodnevnog susenja skladiste ili otpremaju kupcima. Program pretpostavlja izgradnju pogona kapaciteta oko 30.000 m stiropora godisnje, a struktura finalne proizvodnje moze se menjati (cak i dnevno), zavisno od traznje. Lokacijske odrednice programa su urbana sredista, odnosno blizina industrijskih zona i/ili pijaca na veliko, voca, povrca i ribe, klanice stoke i si. Profitabilnost zavisi iskljucivo od mogucnosti plasmana, posebno velikih kupaca, a manja povecanja traznje mogu se nadoknaditi intenziviranjem proizvodnje.
Kriticni parametri programa su dizajn, kvalitet, cene proizvoda i organizacija distribucije.

Osnovni podaci o biznis planu

Velicina prostora

500 m2 - varijanta gradnje

Broj radnika

7 (preduzemik, adminis­trator, predradnik, 2 majstora, 2 segrta)

Ulaganje kapitala

497.500 (objekat 24,12%, oprema i alat 75,38%, ostalo 0,50%)

Period izvrsenja

8 do 10 meseci

Rok povratka kapitala

2 godine i 7 meseci

Godisnja bruto dobit

285.000

Bruto dobit po 1 investicija

0,56

Proizvodnja ploca od stiropora

61. Proizvodnja ploca od stiroporaPloce od stiropora proizvode se tako sto se polistirenska so (proizvod petrohemijske industrije) termicki obradi specijalnim postupkom, zatim puni u kalupe - blokove, koji se nakon jednodnevnog susenja seku u ploce odgovarajuce debljine (od 0,5 do 3 cm). Koriste se za termoizolaciju u industriji,
fradevinarstvu, zatim u industriji ambalaze, ali i u omacinstvima. Program je projektovan uz pretpostavku da se sagradi pogon kapaciteta oko 30.000m3 blokova godisnje. Lokacijski je nezavisan, ali se prednost daje blizini vecih urbanih i/ili industrijskih sredista. Profitabilnost programa moze se povecati intenziviranjem proizvodnje. Kriticni elementi programa su kvalitet, cena proizvoda i organizacija prodaje (posebno aranzmani sa velikim kupcima) na domacem i inostranom trzistu.

Osnovni podaci o biznis planu

Velicina prostora

500 m2 - varijanta gradnje

Broj radnika

7 (preduzetnik, administrator, predradnik, 2 majstora, 2 segrta)

Ulaganje kapitala

497.500 (objekat 24,12%, oprema i alat 75,38%, ostalo 0,50%)

Period izvrsenja

8 do 10 meseci

Rok povratka kapitala

2 godine i 7 meseci

Godisnja bruto dobit

285.000

Bruto dobit po 1 investicija

0,53

Proizvodnja glazure za zastitu drveta na bazi

62. Proizvodnja glazure za zastitu drveta na baziZastita drveta glazurama je moderan postupak koji je vecim delom zamenio premazivanje rjokrivnim lako-vima zbog jednostavnije primene i nizih troskova, uz dovoljno dobar ucinak. Rad sa razredivacima u proizvodnji zahteva zastitne mere. Postupak proizvodnje je jednostavan. Potrebno je osigurati ispravno skladistenje prema propisima o zapaljivim materijama. Nema posebnih lokacijskih zahteva. Potrebno je osigurati kvalitetne sirovine, koje su u skladu sa zakonskim propisima o zastiti okoline. Glazure na bazi razredivaca su dobri i efikasni proizvodi, koji se, ipak, na delu trzista zbog ekoloskih razloga vec zamenjuju proizvodima na vodenoj osnovi. Proizvodac mora o tome voditi racuna, jer u buducnosti treba pripremiti zamenu.
Godisnji kapacitet programa je 250 tona.

Osnovni podaci o biznis planu

Velicina zemljista i prostora

500 m2

(objekat 100 irf)
Broj radnika

3 KV (rad u dve smene)
Ulaganje kapitala: 80.000 (objekat 80%, oprema 20%)
Period izvrsenja: 10 do 12 meseci
Rok povratka kapitala: 1 godina i 5 meseci
Godisnja bruto dobit: 302.500
Bruto dobit po 1 investicija: 2,40
Ekoloska ocena:

Broj radnika

3 KV (rad u dve smene)

Ulaganje kapitala

80.000 (objekat 80%, oprema 20%)

Period izvrsenja

10 do 12 meseci

Rok povratka kapitala

1 godina i 5 meseci

Godisnja bruto dobit

302.500

Proizvodnja tecnih sredstava za negu koze i obuce

63. Proizvodnja tecnih sredstava za negu koze i obuce


Negom koze, tacnije koznih preradevina, odrzava se gipkost koze, ulepsava njen izgled, a u pojedinim slucajevima ucini se nepropusnom za vodu. Proizvodi mogu biti na bazi razredivaca ili emulzije na bazi vode. Sirovine su razlicite, a postupci proizvodnje jednostavni. Nema posebnih lokacijskih zahteva. Radi boljeg koriscenja opreme i ljudi, povoljno je proizvodnju prikljuciti nekoj slicnoj, sto poboljsava iskoriscenje opreme. Potrebno je dobro poznavanje trzista i dobre veze sa trgovackom mrezom. Proizvodnja ovih sredstava zahteva promenu asortimana i pakovanja (ambalaze) u skladu sa zahtevima trzista. Mali proizvodaci ne mogu snositi troskove istrazivanja, pa se obicno oslanjaju na proizvodace sirovina i polu­proizvoda, specijalizirajuci se za zavrsne poslove.
Ovaj program je projektovan za godisnji kapacitet od 50 tona.

Osnovni podaci o biznis planu

Velicina zemljista i prostora

250 m2 (objekat 100 a?)

Broj radnika

1 KV

Ulaganje kapitala

70.000 (objekat 71%, oprema 29%)

Period izvrsenja

10 do 12 meseci

Rok povratka kapitala

4 godine i 8 meseci

Godisnja bruto dobit

19.000

Bruto dobit po 1 investicija

0,26

Proizvodnja sveca

64. Proizvodnja sveca livenjem u kalupe


Svece se proizvode razlicitim postupcima, od kojih su neki automatizovani i podobni za velike kapacitete. Pored proizvodnje velikih proizvodaca, potrebne su i male, specijalizovane proizvodnje za lokalne ili sezonske potrebe. Cesto se osnovna izrada sveca upotpunjuje rucnim ukrasavanjem ili drugom doradom. Postupak proizvodnje je jednostavan i nema posebnih lokadjskih zahteva, osim postojanja vode za hladenje. Trziste je sezonskog karaktera, pa su potrebna povecana obrtna sredstva pri odluci o vecem iskoriscenju kapaciteta opreme. Program je narocito podoban za sezonsko zaposljavanje radnika, a godisnji kapacitet mu je 50 tona.

Osnovni podaci o biznis planu

Velicina zemljista i prostora

250 m2 (objekti 100 m1)

Broj radnika

2 KV (rad u dve smene)

Ulaganje kapitala

75.000 (objekti 67%, oprema 33%)

Period izvrsenja

10 do 12 meseci

Rok povratka kapitala

4 godine

Godisnja bruto dobit

25.000

Bruto dobit po 1 investicija

0,31

Proizvodnja sredstava za negu automobila

65. Proizvodnja sredstava za negu automobila


Automobil je tehnicki proizvod koji osim funkcionalne komponente, ima veoma izrazenu i estetsku dimenziju. Postoji velik asortiman proizvoda koji sluze za odrzavanje njegovih funkcija, sprecavanje starenja i smanjenja vrednosti, kao i poboljsanja njegovog izgleda. Pretezno su posredi tecni proizvodi na vodenoj osnovi. Proizvodnja je jednostavna i nema posebnih lokacijskih zahteva. Za plasman je vazan izgled ambalaze. Potrebno je dobro poznavanje trzista, promocija proizvoda i dobra povezanost sa poruciocem kvalitetnih sirovina, sto sve doprinosi vecoj profitabilnosti programa. Program je projektovan za godisnji kapacitet od 100 tona.

Osnovni podaci o biznis planu

Velicina zemljista i prostora

500 m2 (objekat 100 n?)

Broj radnika

3 KV (rad u dve smene)

Ulaganje kapitala

85.000 (objekat 59%, oprema 41%)

Period izvrsenja

10 do 12 meseci

Rok povratka kapitala

1 godina i 10 meseci

Godisnja bruto dobit

111.000

Bruto dobit po 1 investicija

1,13

Proizvodnja tecnih sredstava

66. Proizvodnja tecnih sredstava za ciscenje u dom


U domacinstvu se koriste razliciti proizvodi za ciscenje i negu povrsina i predmeta. Trziste je vrlo promenljivo, pa veliki proizvodaci sirovina ne mogu pratiti sve zahteve, koji cesto imaju i lokalne specificnosti. Zato je prisutan velik broj novih proizvodaca za lokalna trzista. Postupak proizvodnje je jednostavan. Potrebno je dobro poznavanje trzista, ulaganje u promociju i povezanost sa proizvodacima kvalitetnih sirovina. Povoljna je realizacija u sklopu slicne proizvodnje. Nema posebnih lokacijskih zahteva osim ekonomskog uslova, blizine trzista radi smanjenja troskova prevoza i kontakata sa trgovackom mrezom. Godisnji kapacitet programa je 250 tona.

Osnovni podaci o biznis planu

Velicina zemljista i prostora

500 m2 (objekat 100 nv)

Broj radnika

3 KV, 2 NKV (rad u dve smene)

Ulaganje kapitala

85.000 (objekat 59%, oprema 41%)

Period izvrsenja

10 do 12 meseci

Rok povratka kapitala

1 godina i 5 meseci

Godisnja bruto dobit

190.000

Bruto dobit po 1 investicija

1,58

Proizvodnja disperzivnih lepila

67. Proizvodnja disperzivnih lepila

Disperzivna lepila proizvode se na osnovu veziva -polivinil-acetata i polivinil-akrilata dobijenih emulzij-skom polimerizacijom. Sluze za lepljenje raznog materijala, kao sto su drvo, papir, karton, tekstu i dr. Osim za siroku potrosnju, sluze i u industrijskim proiz­vodnjama. Lepila su pripremljena za neposrednu upotrebu, razreduju se vodom, nezapaljiva su i nisu stetna za zdravlje. Ugraduju se jednostavno, pa su ekonomicna. Pored jednostavnosti proizvodnje, potrebno je zaposliti strucnjake za primenu proizvoda, jer prodaja uveliko zavisi od tehnickih uputstava kupcima, odnosno potrosacima. Godisnji kapacitet programa je 1.000 tona.

Osnovni podaci o biznis planu

Velicina zemljista i prostora

1.000 m2 (objekat 350 ir?)

Broi radnika

1 VSS, 1 SSS, 4 KV, 3 PKV (rad u dve smene)

Ulaganje kapitala

205.500 (objekat 20%, oprema 71%, ostalo 9%)

Period izvrsenja

10 do 12 meseci

Rok povratka kapitala

1 godina i 4 meseca

Godisnja bruto dobit

229.000

Bruto dobit po 1 investicija

2,22

Proizvodnja lepila i maltera

68. Proizvodnja lepila i maltera za gradevinarstvo


Proizvodi se upotrebljavaju za zavrsne radove u gradevinarstvu, za lepljenje keramickih plocica i arugog materijala, kao gitovi za izravnavanje omalterisanih zidova, plasticnog maltera za zastitu i ukras unutrasnjih i spoljnih zidova. Izradeni su na osnovu veziva polivinil-acetata i polivinil-akrilata, ili sadrze anorganska veziva. Karakteristika tih proizvoda je da su pripremljeni za neposrednu upotrebu, a suvi proizvodi (lepila i kitovi) pripremaju se na uobicajeni nacin. Proizvodi se razreduju vodom, nezapaljivi su i nisu stetni za zdravlje. Ugraduju se brzo i jednostavno, pa su ekonomicni. Kapacitet programa je 1.500 tona godisnje.

Osnovni podaci o biznis planu

Velicina zemljista i prostora

1.000 m2 (objekat 400 nr)

Broi radnika

1 VSS, 1 SSS, 5 KV, 4 PKV (rad u dve smene)

Ulaganje kapitala

193.000 (objekat 21%, oprema 69%, ostalo 10%)

Period izvrsenja

10 do 12 meseci

Rok povratka kapitala

1 godina i 4 meseci

Godisnja bruto dobit

606.000

Bruto dobit po 1 investicija

2,26

Proizvodnja disperzivnih boja

69. Proizvodnja disperzivnih boja


Disperzivne boje izradene su na osnovu veziva polivinil--acetata i polivinil-akrilata, dobijenih emulzijskom polimerizacijom vinil-acetata, aktilata, stirena i drugih monomera, uz vodu kao emulgator, zastitne koloide, inicijatore i dodatke. Razreduju se vodom, nezapaljive su, neotrovne, imaju slab specifican miris, preraduju se brzo i jednostavno. Upotreba je raznovrsna (povrsinska zastita i dekorativna obrada zidova, procelja, drveta itd.). Imaju pogodnu viskoznost i koeficijent difuzije vodene pare. Razvojni trend u ovoj proizvodnji ima tendenciju stvaranja materijala pojednostavljene primene i novih metoda nanosenja boja. Zbog visokih razvojnih troskova, mali proizvodaci se oslanjaju na isporucioca sirovina - polimernih disperzija.
Godisnji kapacitet programa je 2.000 tona.

Osnovni podaci o biznis planu

Velicina zemljista i prostora

1.000 m2 (objekat 400 n?)

Broj radnika

1 VSS, 1 SSS, 5 KV, 4 PKV (rad u dve smene)

Ulaganje kapitala

229.000 (objekat 17%, oprema 74%, ostalo 9%)

Period izvrsenja

10 do 12 meseci

Rok povratka kapitala

1 godina i 4 meseca

Godisnja bruto dobit

782.000

Bruto dobit po 1 investicija

2,31

Proizvodnja maltera na osnovu ekspandiranog vermikulita

70. Proizvodnja maltera na osnovu ekspandiranog vermikulitaProizvodnja maltera na osnovu ekspandiranog vermikulita termoizolacije, posebno u podrucjima vrlo visokih temperatura. Naveliko se koristi u metalo-preradivackoj industriji, u industriji gradevinskog materijala i industriji metala. Program se zasniva na pretpostavci da ce se godisnje proizvoditi 1.000 t maltera. Lokacija zavisi od blizine kapaciteta za ekspandiranje vermikulita i/ili industrijskih zona s vecom koncentracijom mogucih potrosaca. Pravilan izbor makrolokacije i mikrolokacije, stalni plasman proizvoda velikim kupcima na domacem, a posebno inostranom trzistu, uveliko povecavaju profitabilnost programa.

Osnovni podaci o biznis planu

Velicina zemljista i prostora

koncesija na 700 m2 zemljista i izgradnja 500 m2 zatvo­renog prostora

Broj radnika

6 (preduzetnik, adminis­trator, predradnik, 3 priucena radnika)

Ulaganje kapitala

157.500 (objekat 34,92%, oprema i alat 63,49%, ostalo 1,59%)

Period izvrsenja

8 do 10 meseci

Rok povratka kapitala

1 godina i 4 meseca

Godisnja bruto dobit

325.500

Bruto dobit po 1 investicija

1,77

Hemijska proizvodnja PDF Štampa El. pošta
Napisao Administrator   
sreda, 01 februar 2012 13:17

 
advert


KURSNA LISTA

O nama

Dana 12.12.2011.god. Optinsko ve?e je donelo saglasnost o izmeni i dopuni Pravilnika o unutranjem ure?enju i sistematizaciji radnih mesta u Optinskoj upravi optine Doljevac... Dalje

Kontakt

Broj telefona: 018/4-810-054

E-mail: klerdoljevac@gmail.com

Home BIZNIS PLANOVI Hemijska proizvodnja
Copyright © 2019. www.opstinadoljevac.rs/kler.