Email
Register
Program "Pokreni se za posao" PDF Štampa El. pošta
Napisao Administrator   
petak, 08 februar 2013 12:02

Program Pokreni se za posao pomae ljudima koji ele da pokrenu ili unaprede sopstveni biznis. Svi gra?ani sa dobrom poslovnom idejom iz cele Srbije mogu da postanu korisnici ovog programa. Putem ovog programa, koji sporovodi udruenje gra?ana ENECA iz Nia dodeljuje bespovratna sredstva do 200.000 dinara za kupovinu neophodne opreme za pokretanje malih i porodi?nih preduze?a. Osim sredstava za kupovinu opreme, budu?im preduzetnicima su obezbe?ene poslovne i stru?ne obuke, kao i stalna savetodavna pomo? od strane ekonomskih stru?njaka.

Ukoliko elite da konkuriete za dodelu bespovratnih sredstava morate da ispunite slede?e uslove konkursa:

Da imate prebivalite ili boravite na teritoriji Republike Srbije,

Da imate dobru i odrivu poslovnu ideju za zapo?injanje ili unapre?enje sopstvenog biznisa,

Da poaljte popunjen prijavni obrazac sa propratnom dokumentacijom do 28. februara 2013. godine na slede?u adresu:

ENECA Ni

Potanski fah 85

18106 Ni

ili na:

Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli

(u subject mejla navesti Dokumentacija za konkurs)

Ovaj prijavni obrazac predstavlja polazni dokument u procesu odabira korisnika pomo?i. Na osnovu podataka datih u njemu, predstavnici ENECA-e ?e pregovarati s onim kandidatima ?ija ideja najvie obe?ava i koji zadovoljavaju sve ostale kriterijume. Neophodno je dati kompletne i detaljne odgovore na sva pitanja, a formular popuniti ?itko, tampanim slovima.

Kona?na odluka o prihvatanju ili odbijanju kandidata bi?e doneta kada potrebna procedura bude kompletirana. Molimo da uz popunjen prijavni obrazac obavezno priloite kopiju odgovaraju?eg li?nog dokumenta podnosioca zahteva, izvod iz Agencije za privredne registre (ukoliko imate registrovano preduze?e), kopiju radne knjiice i diplome (ukoliko je imate) i poaljete na adresu navedenu na kraju formulara.

Poslate prijave sa dokumentacijom se ne vra?aju.

Nakon kona?ne odluke, od finalnih korisnika bi?e zahtevano da:

Registruju svoju poslovnu delatnost, ukoliko to nisu u?inili ranije,

Da nakon prijema dodeljenih sredstva za rad ili materijala, uplate 20% od vrednosti primljenih sredstava na ra?un ENECA,

Da poha?aju poslovne i stru?ne obuke,

Da u?estvuju 15 sati u drutveno korisnim aktivnostima.

Prijavne obrasce moete preuzeti na slede?im linkovima

prijavni obrazac PDF

prijavni obrazac WORD

 
advert


O nama

Dana 12.12.2011.god. Optinsko ve?e je donelo saglasnost o izmeni i dopuni Pravilnika o unutranjem ure?enju i sistematizaciji radnih mesta u Optinskoj upravi optine Doljevac... Dalje

Kontakt

Broj telefona: 018/4-810-054

E-mail: klerdoljevac@gmail.com

Home
Copyright © 2019. www.opstinadoljevac.rs/kler.