Email
Register
O NAMA Štampa

Dana 12.12.2011.god. Opštinsko veće je donelo saglasnost o izmeni i dopuni Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Opštinskoj upravi opštine Doljevac i time je fprmirana Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj.

Finansiranje rada Kancelarije za LER vrši se iz budžeta opštine Doljevac.

KLER je u okviru Odeljenja za privredu i finansije.

 

 

CILj

 

Razvijanje kapaciteta lokalnih jedinica i lokalnih privrednih grupa radi bržeg ekonomskog razvoja i stvaranja novih radnih mesta, pružanje podrške u uvođenju novih koncepata i veština, stvaranje pozitivne poslovne klime koja će omogućiti razvoj privatnog sektora.

 

 

OSNOVNE FUNKCIJE KLER SU:

 

  1. SARADNJA SA NADLEŽNIM ORGANIMA NA REPUBLIČKOM NIVOU
  2. PRIVLAČENJE DOMAĆIH I STRANIH INVESTITORA
  3. STVARANJE PREDUSLOVA ZA POVEĆANJE KVALITETA ŽIVOTA I EKONOMSKOG RAZVOJA  DOLJEVCA KROZ INICIRANJE, UPRAVLJANJE, NADZOR I REALIZACIJU PROJEKATA
  4. PODRSKA LOKALNOJ POSLOVNOJ ZAJEDNICI
  5. KOORDINIRA IZRADU STRATEŠKIH PLANOVA RAZVOJA OPŠTINE
  6. DEFINIŠE MERE I PRIORITETE RAZVOJA U SEKTORIMA POLJOPRIVREDE
  7. PRAĆENJE I PRIPREMA DOKUMENTACIJE ZA REALIZACIJU PROJEKATA – NIP, IPA,USAID...
  8. PRIPREMA PROMOCIONE I MARKENTIŠKE MATERIJALE KOJIMA SE PREDSTAVLJAJU EKONOMSKI IINVESTICIONI POTENCIJALI OPŠTINE
  9. PRUŽA SAVETE I INFORMACIJE U POSTUPKU OSNIVANJA PREDUZEĆA (RADNJE)
  10. SARADNJA SA DRUGIM OPŠTINAMA (SKGO)

 

 

 

Poslednje ažurirano sreda, 25 januar 2012 07:34
 
 
 
advert
 
 
 
 

O nama

Dana 12.12.2011.god. Opštinsko veće je donelo saglasnost o izmeni i dopuni Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Opštinskoj upravi opštine Doljevac... Dalje

Kontakt

Broj telefona: 018/4-810-054

E-mail: klerdoljevac@gmail.com

Home O NAMA
Copyright © 2019. www.opstinadoljevac.rs/kler.