Email
Register
utorak, 24 mart 2015 09:35

Informativne sesije o procesu dodele bespovratnih sredstava za pokretanje �enskog biznisa pod nazivom �Vreme za uspe�ne �ene� u organizaciji programa Evropski PROGRES bi?e odr�ane u periodu od 26. marta do 8. aprila 2015. godine u Vranju, Ni�u, Leskovcu, Blacu, Ivanjici, Novoj Varo�i i Novom Pazaru.

Cilj informativnih sesija je upoznavanje budu?ih preduzetnica i predstavnica relevantnih institucija sa svim fazama i neophodnim koracima - od prijavljivanja, preko u?e�?a na javnom pozivu do dobijanja bespovratnih sredstava za pokretanje �enskog biznisa.

Sve zainteresovane kandidatkinje dobi?e informacije o samom procesu koji po?inje prijavljivanjem za program obuke u okviru koje ?e ste?i osnovna znanja za pripremu...

Opširnije...
 
Obuka i posao za 50 nezaposlenih u "Leoniju"
četvrtak, 10 jul 2014 06:21
Predstavnici Nacionalne slu�be zapo�ljavanja (NZS) � Filijale u Ni�u i op�tine Doljevac potpisali su ju?e Sporazum o ure?ivanju me?usobnih prava i obaveza kojim se navode mere aktivnog zapo�ljavanja i kojim se predvi?a obuka i zapo�ljavanje 50 radnika u novoj fabrici kompanije �Leoni�. Op�tina Doljevac je za obuku radnika izdvojila 2,7 miliona dinara, a potpisivanju sporazuma prisustvovali su i predstavnici kompanije �Leoni�.

Direktor NSZ -Filijale u Ni�u Boban Mati? je pozvao poslodavce da...

Opširnije...
 
petak, 27 jun 2014 08:34

Za sprovo?enje Evropskog PROGRESa, Evropska unija izdvaja 19,6 miliona evra, Vlada �vajcarske daje 4,86 miliona evra, dok ?e Vlada Srbije preko resornih ministarstava i lokalnih samouprava obezbediti sufinansiranje pojedina?nih projekata. Od tog ukupnog iznosa, osam miliona evra opredeljeno je za prioritetne infrastrukturne projekte koji ?e biti sprovo?eni preko Sektora Ministarstva finansija za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije (CFCU).


Opširnije...
 
??????? ???????????? "fruits and berries" ????????
utorak, 04 mart 2014 08:09

???? 28.02.2014. ?????? ? ???? ????? ??????? ?? ???????????? ? ???? ???????? ???????? ?? ????????? ?????????? ?? ??????? ???????? ??????? ???? ??????????? ? ????????????-???????????? ?????????? ? ???? ?????? ???? ? ??:

  • ?????
  • ??????
  • ?????
  • ??????
  • ??????
  • ?????? ?
  • ?????????

?? 2014. ?????? ?? ?????????? ??? ?????? ? ?????? ??????.

?????????? ????? ?????????? ??????? ?? ????????????? ??????????? ?? ????????? ??????? ???????? "fruits and berries" ? ???? ??????? ???????????? ? ??????? ??????? ?? ????????? ??????. ?? ???????? ???????????? ???? ?? ??? ?????????? ?????????????? ???????????.

??? ?????????????? ????????????

Opširnije...
 
Referent u administraciji - LEONI
petak, 15 novembar 2013 08:51

Leoni wiring systems southeast d.o.o raspisuje konkurs za mesto referenta u administraciji.

Rok va�enja:21.11.2013.
Zahtevani nivo kvalifikacija: Srednja �kola - IV stepen (4 godina)
Obrazovanje kandidata: Pravo i administracija , Menad�ment i biznis
Radno iskustvo u zanimanju: Nije bitno
Opširnije...
 
ponedeljak, 08 april 2013 06:19

Republika Srbija
MINISTARSTVO FINANSIJA I PRIVREDE
POZIVA
MALA I SREDNJA PREDUZE?A, PREDUZETNIKE I ZADRUGE DA SE PRIJAVE ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA
u okviru
Programa podrke inovativnim brzorastu?im preduze?ima

Opširnije...
 
Pismo zahvalanosti Vladi Japana
petak, 15 mart 2013 07:54

Po�tovani,


U ime gra?ana i op�tine Doljevac izra�avam duboku i iskrenu zahvalnost Vladi i narodu Japana na pomo?i koju ?e Dom zdravlja u Doljevcu iskoristiti za nabavku rendgen aparata i sanitetskog vozila. Op�tina u okviru brige za zdravlje gra?ana izdvaja odre?ena sredstva za...

Opširnije...
 
<< Početak < Prethodna 1 2 Sledeća > Kraj >>

Strana 1 od 2
advert


KURSNA LISTA

O nama

Dana 12.12.2011.god. Optinsko ve?e je donelo saglasnost o izmeni i dopuni Pravilnika o unutranjem ure?enju i sistematizaciji radnih mesta u Optinskoj upravi optine Doljevac... Dalje

Kontakt

Broj telefona: 018/4-810-054

E-mail: klerdoljevac@gmail.com

Kontakt forma

Va email 
Ime 
Tekst poruke 
Dodaj fajl 
  Poaljite sebi kopiju poruke
    
Home
Copyright © 2019. www.opstinadoljevac.rs/kler.