Урбанизам

Издате локацијске дозволе

 

 

Захтеви и обрасци:

Образац пријаве почетка радова грађевинском инспектору

Образац пријаве почетка радова општинској управи

Захтев за издавање информације о локацији

Захтев за издавање грађевинске дозоволе

Захтев за легализацију објекта

Захтев за издавање локацијске дозволе

Захтев за издавање употребне дозволе

гис-технологии
ткани для вышивания