Водич кроз мере подршке развоју иновативне привреде

Упутство катастар загађивача

Контролне листе

Унапреди пословање предузећа

Укидање печата

Планови рада и извештаји о раду

Годишњи план просветне инспекције

Извештај о раду просветне инспекције за 2019. годину

План рада просветне инспекције за 2020. годину

План рада грађевинског инспектора за 2020. годину

Извештај о раду грађевинског инспектора за 2019. годину

План рада пореске инспекције за 2020. годину

План рада пореске инспекције за 2019. годину

План рада инспекције за заштиту животне средине за 2020. годину

План рада комуналне инспекције за 2020. годину

Извештај о раду инспектора за заштиту животне средине за 2019. годину

Извештај о раду комуналног инспектора за 2019. годину

План рада грађевинске инспекције за 2019. годину

Извештај о раду грађевинског инспектора за 2018. годину

План рада грађевинске инспекције за 2018. годину

Извештај о раду комуналног инспектора за 2017. годину

Извештај о раду инспектора за заштиту животне средине за 2017. годину

План рада комуналне инспекције за 2018. годину

План рада инспекције за заштиту животне средине за 2018. годину

Аква парк Дољевац

EU PRO

Линкови

 

 

Програм пописа по зонама незаконито изграђених објеката

Регистрација стамбених зграда

Комплетну докумнетацију за регистрацију стамбених зграда можете преузети на следећем линку:::::

Обавештење о резултатима јавног огласа за давање у закуп пословног простора

На основу члана 32. Одлуке о прибављању и располагању  стварима у јавној својини  општине Дољевац (''Службени лист Града Ниша'', бр. 69/14), обавештавамо вас да је Комисија за прикупљање писмених понуда по спроведеном поступку по јавном огласу за давање у закуп  пословног простора у јавној својини општине Дољевац, у првој зони, површине 715 м2, на кп. бр. 2643/1 КО Кочане, уписана у листу непокретности 453 КО Кочане, путем прикупљања писмених понуда  објављеном  у дневном листу ''Народне новине'', дана 07.11.2014. године,  утврдила  да је  најповољнија  писмена понуда понуђача ''СЕМЕНАРНА'' д.о.о. Ниш.

Контакт

Телефон:  

018/4-810-054

018/4-810-056

 
Факс: 018/4-810-055  
E-mail:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
Адреса:

18410 Дољевац, улица Николе Тесле број 121