Донација Европске уније и Влада Швајцарске и Србије преко програма Европски ПРОГРЕС

 Европска унија и Влада Швајцарске обезбедиће 17.612 евра преко програма Европски ПРОГРЕС за два пројекта за израду пројектно-техничке документације укупне вредности 20.681 евра  у општини Дољевац. Преосталих 3.069 евра обезбедиће општина Дољевац.

Један пројекат односи се на израду пројектно-техничке документације за реконструкцију и доградњу Предшколске установе „Лане“ у Дољевцу и вредан је укупно 8.181 евра. Пројектном документацијом извршићемо пренамену овог објекта у предшколску установу и средњу стручну школу. Наиме, један од главних проблема је недостатак простора на територији општине Дољевац за средњу стручну школу као и немогућност употребе једног дела објекта претшколске установе „Лане“ због истека употребне дозволе. Реконструкцијом и доградњом овог објекта би обезбедили адекватан простор за одвијање наставног процеса и предшколске установе и средње стручне школе. Израдом пројектно техничке документације, отвара се могућност за изградњу овог образовног комплекса и решавање проблема образовања на територији општине Дољевац.

Други пројекат се тиче израде пројектно-техничке документације за изградњу резервоара „Кочане“ у Кочану за водоснабдевање насеља на територији општине Долевац  и вредан је укупно 12.500 евра. Израдом ове пројектно-техничке документације ствара се шанса за изградњу и даљи развој комуналне инфраструктуре. Предвиђен број корисника резервоара „Кочане“ је око 10 хиљада. Изградња резервоара је само део неопходан за развој целокупног система за водоснабдевање “Пуста река” и обезбеђење здраве пијаће воде локалном становништву на територији општине Дољевац. Систем „Пуста река“ је заједнички систем за водоснабдевање општине Дољевац и општине Бојник, а системом управља ЈП за водоснабдевање „Брестовац-Бојник-Дољевац“. Изградњом резервоара повећаће се број корисника система и побољшати економска ефикасност овог јавног предузећа.

гис-технологии
ткани для вышивания