Листа вредновања и рангирања пројекта за суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса у области афирмације и развоја спорта у општини Дољевац за 2016. годину

На основу Јавног конкурса за суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса у области афирмације и развоја спорта у општини Дољевац за 2016. годину, који је објављен на сајту општине www.opstinadoljevac.rs  дана  23.06.2016. године, Комисија за спровођење  јавног конкурса за

суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса у области афирмације и развоја спорта у општини Дољевац за 2016. годину, утврдила је Листу вредновања и рангирања пријављених пројеката.

 

 

Комисија је констатовала да је на конкурс пристигла  једна пријава, која је оцењена као благовремена и потпуна у складу са захтевима и критеријумима  који су наведени у тексту Јавног конкурса  и смерницама за подносиоце предлога пројеката  који се пријављују на Јавни конкурс.

            Након оцене пријaвљеног пројеката, на састанку одржаном 16.07.2016. године, Комисија  је утврдила:

 

ЛИСТУ ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРОЈЕКАТА

 

 1.      Пројекат „Унапређење такмичарског и рекреативног спорта на територији општине Дољевац“ , пријаву поднео Спортски савез општине Дољевац.

Износ одобрених средстава 4.950.000,00 динара

 

 

На листу вредновања и рангирања пријављених пројеката учесници конкурса имају право приговора у року од три дана од дана њеног објављивања. Одлуку  о приговору  конкурсна комисија доноси у року од 15 дана од дана њеног објављивања. Право приговора не задржава извршење Одлуке о избору пројеката за доделу  средстава  за суфинансирање програма и пројеката од јавног значаја у области афирмације и развоја спорта у општини Дољевац за 2016. годину.

 

Преузмите комплетан текст у word формату

гис-технологии
ткани для вышивания