Контролне листе

Упутство катастар загађивача

Унапреди пословање предузећа

Укидање печата

Планови рада и извештаји о раду

Годишњи план просветне инспекције

Извештај о раду просветне инспекције за 2019. годину

План рада просветне инспекције за 2020. годину

План рада грађевинског инспектора за 2020. годину

Извештај о раду грађевинског инспектора за 2019. годину

План рада пореске инспекције за 2020. годину

План рада пореске инспекције за 2019. годину

План рада инспекције за заштиту животне средине за 2020. годину

План рада комуналне инспекције за 2020. годину

Извештај о раду инспектора за заштиту животне средине за 2019. годину

Извештај о раду комуналног инспектора за 2019. годину

План рада грађевинске инспекције за 2019. годину

Извештај о раду грађевинског инспектора за 2018. годину

План рада грађевинске инспекције за 2018. годину

Извештај о раду комуналног инспектора за 2017. годину

Извештај о раду инспектора за заштиту животне средине за 2017. годину

План рада комуналне инспекције за 2018. годину

План рада инспекције за заштиту животне средине за 2018. годину

Аква парк Дољевац

Програм пописа по зонама незаконито изграђених објеката

Регистрација стамбених зграда

Комплетну докумнетацију за регистрацију стамбених зграда можете преузети на следећем линку:::::

EU PRO

Линкови

 

 

Јавни увид у нацрт ПДР-а на југозападном делу "Петље Дољевац" и двоструког далековода 35kW за увођење „TС – Ниш 15“ од далековода „ТС – Клисура – ТС – Житорађа“

Комисија за планове општине Дољевац, на седници одржаној 24.05.2016. године, извршила је стручну контролу и утврдила Нацрт Плана детаљне регулације на југозападном делу «Петље Дољевац» у КО Кочане и на седници одржаној 21.07.2016. године, извршила је стручну контролу и утврдила Нацрт Плана детаљне регулације двоструког далековода 35kW за увођење „TС – Ниш 15“ од далековода „ТС – Клисура – ТС – Житорађа“ у општини Дољевац, на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи (''Сл. гласник РС'' бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 98/2013, 132/2014 и 145/2014) и члана 60. Правилника о садржини, начину и поступку израде планских докумената (''Сл. гласник РС'', број 31/2010, 69/2010 и 16/2011)

оглашава

 

ЈАВНИ УВИД

 

- У нацрт Плана детаљне регулације на југозападном делу «Петље Дољевац» у КО Кочане и

- Нацрт Плана детаљне регулације двоструког далековода 35KV за увођење „TС – Ниш 15“ од далековода „ТС – Клисура – ТС – Житорађа“ у општини Дољевац

1. ЈАВНИ УВИД обавиће се у згради Скупштине општине Дољевац, Николе Тесле 121 у Дољевцу, у периоду од 06. августа 2016. годинедо 05. септембра 2016. годинегодине, сваког радног дана од 8 до 14 часова.

2. Примедбе на планирана решења,  искључиво у писаној форми, могу се током јавног увида доставити Групи за урбанизам, комунално-стамбене послове  Општинске управе општине Дољевац, најкасније до 05. септембра 2016. године.

3. ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Општине Дољевац одржаће се у згради Скупштине општине Дољевац, Николе Тесле 121 у Дољевцу, дана 06. септембра 2016. године, у 12 часова. У току јавне седнице, сва физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртима ПДР-а у писаном облику, могу исте образложити пред Комисијом за планове општине Дољевац.

 

КОМИСИЈА ЗА ПЛАНОВЕ ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ

 

Нацрт Плана детаљне регулације на југозападном делу «Петље Дољевац» можете преузети овде::::

Нацрт Плана детаљне регулације двоструког далековода 35KV за увођење „TС – Ниш 15“ од далековода „ТС – Клисура – ТС – Житорађа“ можете преузети овде::::

Контакт

Телефон:  

018/4-810-054

018/4-810-056

 
Факс: 018/4-810-055  
E-mail:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
Адреса:

18410 Дољевац, улица Николе Тесле број 121