Водич кроз мере подршке развоју иновативне привреде

Упутство катастар загађивача

Контролне листе

Унапреди пословање предузећа

Укидање печата

Планови рада и извештаји о раду

Годишњи план просветне инспекције

Извештај о раду просветне инспекције за 2019. годину

План рада просветне инспекције за 2020. годину

План рада грађевинског инспектора за 2020. годину

Извештај о раду грађевинског инспектора за 2019. годину

План рада пореске инспекције за 2020. годину

План рада пореске инспекције за 2019. годину

План рада инспекције за заштиту животне средине за 2020. годину

План рада комуналне инспекције за 2020. годину

Извештај о раду инспектора за заштиту животне средине за 2019. годину

Извештај о раду комуналног инспектора за 2019. годину

План рада грађевинске инспекције за 2019. годину

Извештај о раду грађевинског инспектора за 2018. годину

План рада грађевинске инспекције за 2018. годину

Извештај о раду комуналног инспектора за 2017. годину

Извештај о раду инспектора за заштиту животне средине за 2017. годину

План рада комуналне инспекције за 2018. годину

План рада инспекције за заштиту животне средине за 2018. годину

Аква парк Дољевац

EU PRO

Линкови

 

 

Програм пописа по зонама незаконито изграђених објеката

Регистрација стамбених зграда

Комплетну докумнетацију за регистрацију стамбених зграда можете преузети на следећем линку:::::

Обавештење о исправци огласа

На основу члана 144.став 1.Закона о општем управном поступку („Службени лист РС“, бр.18/2016),  Општинска управа општине Дољевац, Одељење за урбанизам, инспекцијске послове и ванпривредне делатности, дана 18.04.2018.године, објављује

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О

ИСПРАВЦИ ОГЛАСА

 

 

            I ИСПРАВЉА СЕ Оглас о излагању на рани јавни увид Просторног плана општине Дољевац,  објављен у дневном листу ''Курир''  дана 11.04.2018.године, због настале техничке грешке, на следећи начин:

 

„ У наслову и тексту Огласа из претходног става, уместо: „Просторни план општине Дољевац“, треба да стоји:

 „Измена и допуна Просторног плана општине Дољевац“.

 

II Исправка трехничке грешке производи правно дејство од дана објављивања огласа у дневном листу „Курир“ и интернет страници општине Дољевац.

 

III У преосталом делу огласа, текст остаје непромењен.

IV Ово обавештење о исправци огласа, објавити у дневном листу „Курир“ и на интернет страници Општине Дољевац.

 

 

Општинска управа општине Дољевац

Одељење за урбанизам,

инспекцијске послове

и ванпривредне делатности

 

Контакт

Телефон:  

018/4-810-054

018/4-810-056

 
Факс: 018/4-810-055  
E-mail:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
Адреса:

18410 Дољевац, улица Николе Тесле број 121