Геодетске услуге

15.06.2018.   Позив за поднoшење понуда можете преузети овде:::::

15.06.2018.   Податке о јавној набавци можете преузети овде:::

15.06.2018.   Конкурсну документацију можете преузети овде::::

09.07.2018.   Одлуку о додели уговора можете преузети овде::::

24.07.2018.   Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде::::

Рок за достављање понуда је 25.06.2018. године до 15:00 часова.

Отварање понуда 25.06.2018. у 15:15 часова у канцеларији број 11 у згради општине Дољевац

гис-технологии
ткани для вышивания