Услуге израде пројектно-техничке документације

25.06.2018.   Позив за поднoшење понуда можете преузети овде:::::

25.06.2018.   Конкурсну документацију можете преузети овде::::

27.06.2018.   Измењену конкурсну документацију можете преузети овде:::::

24.07.2018.   Одлуку о додели уговора можете преузети овде::::

31.07.2018.   Обавештење о закљученом уговору за партију 2 можете преузети овде::::

06.08.2018.   Обавештење о закљученом уговору за партију 3 можете преузети овде::::

05.09.2018.   Одлуку о додели уговора можете преузети овде::::

19.09.2018.   Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде::::

Рок за достављање понуда је 09.07.2018. године до 15:00 часова.

Отварање понуда 09.07.2018. у 15:15 часова у канцеларији број 11 у згради општине Дољевац

гис-технологии
ткани для вышивания