Јавни позив за јавну расправу Нацрта одлуке о буџету општине Дољевац за 2019. годину

На основу члана 8. Одлуке о врстама прописа које доноси Скупштина општине Дољевац за које је обавезна јавна расправа и поступку и начину спровођења јавне расправе („Службени лист Града Ниша“, број 52/18)

Одељење за привреду и финансије Општинске управе општине Дољевац објављује

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА

ЈАВНУ РАСПРАВУ О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ЗА 2019. ГОДИНУ

 

Јавну расправу спровешће Одељење за привреду и финансије почев од 08.10.2018. године до 15.10.2018. године.

Јавна расправа о Нацрту Одлуке о буџету за 2019. годину ће се спровести:

– организовањем отвореног састанка представника надлежних органа општине са заинтересованим грађанима и представницима удружења грађања и средстава јавног обавештавања дана 15.10.2018. године у сали Скупштине општине Дољевац са почетком у 10,00 часова,

– истицањем на огласној табли у згради Скупштине општине Дољевац,

– објављивањем на сајту Општине Дољевац www.opstinadoljevac.rs ,

              Јавном расправом биће обухваћене месне заједнице, невладине организације, спортске организације, јавне установе, јавно предузеће и грађани.

Утврђује се програм јавне расправе:

– Уводна реч и представљање Нацрта Одлуке о буџету за 2019. годину;

– Предлози и примедбе на Нацрт Одлуке о буџету за 2019. годину;

– Завршна реч.

              Сви заинтересовани своје сугестије, примедбе и предлоге писменим путем могу доставити органу овлашћеном за спровођење јавне расправе, Одељењу за привреду и финансије.

             

               Текст Нацрта одлуке о буџету општине Дољевац за 2019. годину заинтересовани могу преузети у просторијама Одељења за привреду и финансије у штампаној форми или преузети електронску форму кликом на линк.

 

 

Начелник Одељења за привреду и финансије

____________________

Дипл.екон. Јовица Пешић

гис-технологии
ткани для вышивания