Извештај о спроведеној јавној расправи о нацрту одлуке о буџету општине Дољевац за 2019. годину

На основу члана 9. Одлуке о врстама прописа које доноси Скупштина општине Дољевац за које је обавезна јавна расправа и поступку и начину спровођења јавне расправе („Службени лист Града Ниша“, број 52/18),

Одељење за привреду и финансије Општинске управе општине Дољевац,  дана 15.10.2018. године, сачинило је 

 

ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ

О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ ЗА 2019. ГОДИНУ

 

 

                    Јавна расправа је одржана у сали Општинског већа 15.10.2018. године са почетком у 10,00 сати.

                    Присуствовали су директори јавних предузећа и установа, представници удружења грађана, председници месних заједница.

                    Испред локалне самоуправе присутни су Јовица Пешић, начелник Одељења за привреду и финансије и Весна Илић.

                    У уводној речи Јовица Пешић је све присутне поздравио и захвалио на одазиву и још једном их упознао са темом јавне расправе. Детаљно је образложио Нацрт одлуке о буџету  за 2019. годину и истакао да је буџет за 2019. годину  планиран у складу са предлозима финансијских планова корисника буџета са мањим изменама. Такође је образложио План капиталних инвестиција. Сви присутни су се сложили са Начелником да су ставке предвиђене у Нацрту буџета реалне узевши у обзир укупну економску ситуацију.

                    Дао је реч присутнима да изнесу своје предлоге, сугестије и примедбе.

  1. Председник месне заједнице Белотинац је изнео проблеме у тој месној заједници. Истакао је да је потребно урадити реконструкцију Дома културе у тој месној заједници јер постоји опасност од урушавања тог објекта.
  2. Председник месне заједнице Кочане је истакао да објекат за предшколско образовање треба адаптирати јер се налази у катастрофалном стању.
  3. Председник месне заједнице Малошиште је истакао да је потребно наставити изградњу канализационе мреже у том селу као и неопходност изградње водоводне мреже.
  4. Председник месне заједнице Орљане је захтевао да се у основној школи постави видео надзор и да се настави чишћење Југбогдановачке реке.
  5. Председник месне заједнице Мекиш је нагласио да су улице у врло лошем стању и да их је потребно асфалтирати а пољске путеве поравнати; сеоско гробље средити као и клизиште код гробља.
  6. Председник месне заједнице Шаиновац је предложио да се у тој месној заједници уради улична расвета  и да се адаптира Дом културе који је у врло лошем стању.

 

Јовица Пешић, начелник Одељења за привреду и финансије општине Дољевац је после изнетих проблема и потреба по месним заједницама нагласио да је већина изнетих захтева већ планирана у Плану капиталних инвестиција за 2019. годину.

Сви захтеви и предлози ће ући у разматрање али  у складу са Упутством.

 

Расправа је завршена у 12 сати.

 

Начелник Одељења за привреду и финансије

_____________________

Дипл.екон. Јовица Пешић

гис-технологии
ткани для вышивания