Јавни позив за јавну расправу о Нацрту статута општине Дољевац

На основу члана 8. Одлуке о врстама прописа које доноси Скупштина општине Дољевац за које је обавезна јавна расправа и поступку и начину спровођења јавне расправе („Службени лист Града Ниша“, број 52/18)

            Комисија за израду Нацрта Статута општине Дољевац, на седници одржаној дана 26.10.2018. године објављује

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ЈАВНУ РАСПРАВУ О НАЦРТУ СТАТУТА ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ

 

 

 Јавна расправа о Нацрту  Статута општине Дољевац, у трајању од 8 (осам) дана, спровешће се почев од 29.10.2018. године и трајаће закључно са 05.11.2018. године.

Јавна расправа о Нацрту Статута општине Дољевац ће се спровести:

– организовањем отвореног састанка представника надлежних органа општине са заинтересованим грађанима и представницима удружења грађања и средстава јавног обавештавања дана 05.11.2018. године у сали Скупштине општине Дољевац са почетком у 15,00 часова,

– истицањем на огласној табли у згради Скупштине општине Дољевац,

– објављивањем на сајту ОпштинеДољевац www.opstinadoljevac.rs ,

Примедбе и предлози на Нацрт Статута општине Дољевац, могу се у писаном облику, доставити:

– Скупштини општине Дољевац, ул. Николе Тесле бр. 121, 18410 Дољевац, са назнаком – за Комисију за израду нацрта Статута општине Дољевац најкасније до 05.11.2018. године до 10,00 часова.

Утврђују се програм јавне расправе:

– Уводна реч и представљање Нацрта Статута општине Дољевац;

– Упознавање са правилима јавне расправе;

– Предлози и примедбе на Нацрт Статута;

– Завршна реч.

О току јавне расправе  комисија  за израду нацрта Статута општине Дољевац ће сачинити извештај са предлозима и сугестијама изнетим на јавној расправи и исти доставити органу надлежном за утврђивање предлога Статута општине Дољевац.

Текст Нацрта Статута Општине Дољевац заинтерресовани могу преузеети у просторијама Општинске  управе општине Дољевац у штампаној форми или преузети електронску форму кликом на линк.

гис-технологии
ткани для вышивания