Извештај о спроведеној јавној расправи о Нацрту статута општине Дољевац

На основу члана 9. Одлуке о врстама прописа које доноси Скупштина општине Дољевац за које је обавезна јавна расправа и поступку и начину спровођења јавне расправе („Службени лист Града Ниша“, број 52/18),

Комисија за израду Нацрта Статута општине Дољевац на седници одржаној дана 06.11.2018. године сачинила је

           

ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ

О НАЦРТУ СТАТУТА ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ

 

 

            Комисија за израду Нацрта Статута општине Дољевац на основу члана 4. став 1. алинеја 1. Одлуке о врстама прописа које доноси Скупштина општине Дољевац за које је обавезна јавна расправа и поступку и начину спровођења јавне расправе („Службени лист Града Ниша“, број 52/18) и Одлуке о приступању и изради нацрта Статута општине Дољевац и формирању комисије за израду Нацрта Статута општине Дољевац („Службени лист Града Ниша“, број 93/18), на седници одржаној дана 26.10.2018. године, донела је Закључак број 02-170 о спровођењу јавне расправе о Нацрту Статута општине Дољевац.

            Нацрт Статута израдила је Комисија за израду Нацрта Статута општине Дољевац, образована Одлуком о приступању и изради нацрта Статута општине Дољевац и формирању комисије за израду Нацрта Статута општине Дољевац („Службени лист Града Ниша“, број 93/18).

            У складу са Закључком јавна расправа је одржана дана 05.11.2018. године од 10,00 часова у сали Скупштине општине Дољевац.

            У јавној расправи учествовали су представници ЈКП „Дољевац“ Дољевац, Јавне библиотеке Дољевац, Центра за социјални рад Дољевац, ОШ „Вук Караџић“ Дољевац и Предшколска установа „Лане“ Дољевац, чланови Комисије за прописе и административно мандатна питања, представници Месних заједница са територије општине Дољевац, радници Општинске управе општине Дољевац и заинтересовани грађани.     

Учешће у расправи узели су директори јавних предузећа и јавних установа, начелници Одељења Општинске управе општине Дољевац, представници МЗ, чланови Комисије за прописе и административно мандатна питања.

            Упознати са Нацртом Статута, Председник Месне заједнице Дољевац Бојан Благојевић затражио је да се образложи разлог за доношење новог Статута општине Дољевац и које су битне измене у односу на тренутно важећи Статут.

            Председница Комисије за израду Нацрта Статута општине Дољевац, образложила је да је правни основ за израду Нацрта новог Статута општине Дољевац, Закон о изменама и допунама Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 47/18) и други важећи закони од значаја за рад и функционисање локалне самоуправе. Председница Комисије је упознала присутне да је Законом о изменама и допунама Закона о локалној самоуправи измењена надлежности Скупштине општине, Општинског већа и Председника општине а такође и број чланова Општинског већа које бира Скупштина општине за јединице локалне самоуправе до 50.000 становника, смањен је за два у односу на досадашње решење. Нацртом Статута прописане су и изборне комисије за спровођење избора у МЗ и другостепене изборне комисије и образложила друге битне измене и допуне Закона о изменама и допунама Закона о локалној самоуправи и Нацрту Статута.

            Председница комисије додала је још да је сходно члану 41. Закона о изменама и допунама Закона о локалној самоуправи општина у обавези да свој статут усклади са наведеним законом најкасније до 27. марта 2019. године, а да је СО-е у обавези да предлог Статута достави надлежном Министарству за локалну самоуправу на мишљење најкасније од 27.12.2018. године, односно у овом случају Привременом органу општине Дољевац који сада обавља послове Скупштине општине.

             Након образложења нацрта присутни учесници у јавној расправи нису имали примедбе и сугестије на Нацрт Статута.

 

 

Комисија за израду Нацрта Статута

општине Дољевац

гис-технологии
ткани для вышивания