Јавни позив за јавну расправу о Нацрту одлуке о висини стопе пореза на имовину

На основу члана 8. Одлуке о врстама прописа које доноси Скупштина општине Дољевац за које је обавезна јавна расправа и поступку и начину спровођења јавне расправе („Службени лист Града Ниша“, број 52/18)

            Општинска управа општине Дољевац – Пореско одељење, дана 27.10.2018. године објављује

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ЈАВНУ РАСПРАВУ О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О ВИСИНИ СТОПЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ

 

 

 Јавна расправа о Нацрту  Одлуке о висини стопе пореза на имовину, у трајању од 8 (осам) дана, спровешће се почев од 05.11.2018. године и трајаће закључно са 12.11.2018. године.

Јавна расправа о Нацрту  Одлуке о висини стопе пореза на имовину ће се спровести:

– организовањем отвореног састанка представника надлежних органа општине са заинтересованим грађанима и представницима месних заједница и средстава јавног информисање дана 12.11.2018. године у сали Скупштине општине Дољевац са почетком у 15,00 часова,

– истицањем на огласној табли у згради Скупштине општине Дољевац,

– објављивањем на сајту ОпштинеДољевац www.opstinadoljevac.rs ,

Примедбе и предлози на Нацрт Одлуке о висини стопе пореза на имовину – Скупштини општине Дољевац, ул. Николе Тесле бр. 121, 18410 Дољевац, са назнаком – за Општинску управу општине Дољевац -Пореско одељење најкасније до 12.11.2018. године до 10,00 часова.

Утврђујe се програм јавне расправе:

– Уводна реч и представљање Одлуке о висини стопе пореза на имовину;

– Упознавање са правилима јавне расправе;

– Предлози и примедбе на Нацрт Одлуке о висини стопе пореза на имовину

– Завршна реч.

О току јавне расправе  Пореско одељење ће сачинити извештај са предлозима и сугестијама изнетим на јавној расправи и исти доставити органу надлежном за утврђивање предлога Одлуке .

Текст Нацрта Статута Општине Дољевац заинтерресовани могу преузеети у просторијама Општинске  управе општине Дољевац у штампаној форми или преузети електронску форму кликом на линк.

гис-технологии
ткани для вышивания