Извештај о спроведеној јавној расправи o нацрту одлуке о висини стопе пореза на имовину

На основу члана 9. Одлуке о врстама прописа које доноси Скупштина општине Дољевац за које је обавезна јавна расправа и поступку и начину спровођења јавне расправе („Службени лист Града Ниша“, број 52/18),

Пореско одељење дана 14.11.2018. године сачинилo је

           

ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ

О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О ВИСИНИ СТОПЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ

 

 

            Пореско одељење на основу члана 4. став 1. алинеја 1. Одлуке о врстама прописа које доноси Скупштина општине Дољевац за које је обавезна јавна расправа и поступку и начину спровођења јавне расправе („Службени лист Града Ниша“, број 52/18) објавило је јавни позив  о спровођењу јавне расправе о Нацрту Одлуке о висини стопе пореза на имовину.

            Нацрт Одлуке о висини стопе пореза на имовину израдило је Пореско одељење.

            Јавна расправа је одржана дана 12.11.2018. године од 15,00 часова у сали Скупштине општине Дољевац.

            У јавној расправи учествовали су начелник Пореског одељења, представници месних заједница са територије општине Дољевац, радници Општинске управе општине Дољевац и заинтересовани грађани.        

Учешће у расправи узели су, начелник Пореског одељења, представници месних заједница и присутни грађани.

            Упознати са Нацртом Одлуке о висини стопе пореза на имовину присутни грађани затражили су  да се образложи разлог за доношење нове Одлуке о висини стопе пореза на имовину.

            Начелник Пореског одељења образложила је да је правни основ за израду Нацрта Одлуке о висини стопе пореза на имовину  члан 11. Закон о порезима на имовину („Службени гласник РС“, број 26/01...99/18). Начелник Пореског одељења је упознала присутне да је у Нацрту одлуке о висини стопе пореза на имовину стопа пореза на имовину на права на земљишту обвезника који не воде пословне књиге смањена са 0,15% на 0,10%, како би грађани могли лакше да измирују пореске обавезе.

                         Након образложења нацрта присутни учесници у јавној расправи нису имали примедбе и сугестије на Нацрт Одлуке о висини стопе пореза на имовину.

 

НАЧЕЛНИК ПОРЕСКОГ  ОДЕЉЕЊА

гис-технологии
ткани для вышивания