План управљања животном средином

Сагласно Оперативној процедури Светске банке (ОП 4.01)и

Оперативној процедури Светске банке (ОП 4.12)

Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и

Општинe Дољевац

позивају на

 

ЈАВНЕ КОНСУЛТАЦИЈЕ

јавност, органе, организације и појединце заинтересоване за

ПЛАН ЗА УПРАВЉАЊЕ ЖИВОТНОМ СРЕДИНОМ И ДРУШТВОМ

за пројекат ”Реконструкција и доградња старе школе и промена намене у објекат

предшколске установе у Пуковцу”

 

 

Увид у предметни план може се извршити:

11 сваког радног дана од 7 до 15 часова у року од 5 РАДНИХ ДАНА од дана

објављивања овог обавештења,

канцеларија председника МЗ, сваког радног дана од 10 до 12 часова у року од 5

РАДНИХ ДАНА дана од дана објављивања овог обавештења,

постављен ЕСМП документ и на интернет страници ЕЦЕЦ пројекта

http://www.mpn.gov.rs/dokumenti-inkluzivno-obrazovanje/ где је постављен

ЕСМП документ.

Примедбе и мишљења у вези са овим планом подносе се у писаном облику и

достављају се на адресу ЕЦЕЦ пројекта, МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ,НАУКЕ И

ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА НЕМАЊИНА 22-26, 11000 БЕОГРАД, са назанком ”ЗА

ПРОЈЕКАТ ИНКЛУЗИВНО ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ“-

ЕСМП ДОЉЕВАЦ ВРТИЋ У ПУКОВЦУ”. Примедбе се могу доставити и

електронском поштом на адресу: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Дана 28.3.2019. године, са почетком у 11 часова биће одржане јавне консултације и

презентација предметног плана у просторијама општинске управе Дољевац, Николе

Тесле 121, Дољевац, сала општинског већа.

 

За додатне информације обратити се на следећу адресу:

ЕЦЕЦ ПРОЈЕКАТ

Немањина 22-26, 11000 Београд, 11 спрат канцеларија 30

011 2642-756

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Комплетну докуметацију можете преузети на следећем линку>>>>>

гис-технологии
ткани для вышивания