Листу вредновања и рангирања пријављених програма у општини Дољевац у 2019. години

На основу члана 9.  Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења („Службени гласник РС”, број 16/18) и Јавног конкурса за доделу средства за подстицање програма или недостајућег дела средстава за  финансирање програмаиз буџета  општине Дољевац објављеног на сајту општине www.opstinadoljevac.rs  дана  23.02.2019.године, Комисија за спровођење поступка јавног конкурса за доделу средстава удружењима  из буџета Општине Дољевац, утврдила је Листу вредновања и рангирања пријављених програма.

Комисија је констатовала да је на конкурс пристигло  10  благовремених пријава које су  испуниле  критеријуме наведене у тексту Јавног конкурса.

            Након оцене приајвљеног програма, на седници одржаној 12.04.2019.године, Комисија  је утврдила

 

Листу вредновања и рангирања

пријављених програма

у општини Дољевац у 2019. години

 

 

по областима:

 

 

I           борачко инвалидска заштита  и друштвена брига о пензионерима и старим особама

 

 

           

Пројекат “Обележавање важних датума НОБ-а 1941-45, потомака ратника 1912-20 и ратова 1990-99“, пријаву поднело Удружење бораца НОР-а општине Дољевац (УБНОР);

Износ одобрених средстава   700.000,00 динара;

 

 

II         заштита лица са инвалидитетом, здравствена  заштита и подстицање  наталитета

 

 

-          Пројекат „Хендикеп није баук“, пријаву поднело Удружење ЦДП „Сунце“, Дољевац,

 

Износ одобрених средстава 200.000,00 динара

 

 

-          Пројекат „Клуб за особе са инвалидитетом“ , пријаву поднело Удружење инвалида

„Живети усправно“ Дољевац;

Износ одобрених средстава 450.000,00 динара

 

-          Пројекат „Подршка особама са инвалидитетом оптине Дољевац“ , пријаву

поднела Општинска органиизација инвалида рада општине Дољевац ;

Износ одобрених средстава 100.000,00 динара

 

 

 

III     друштвена брига о пензионерима и старимособама

 

 

-          Пројекат „Нека и старост добије осмех“ , пријаву поднело Удружење пензионера

општине Дољевац;

Износ одобрених средстава 100.000,00 динара

 

 

IV      заштита и промовисање  људских и мањинских права и родне равноправности

 

 

-          Пројекат „Отворена врата“ , пријаву поднело Удружење рома „Ромски центар Дољевац“;

 

Износ одобрених средстава 200.000,00 динара

 

 

V        образовање, стручно усавршавање,  наукa  и културa

 

 

-          Пројекат „Очување народне традиције“ пријаву поднело Културно уметничко друштво

„Пуковачки вез“ Пуковац

Износ одобрених средстава 250.000,00 динара

 

-          Пројекат „20. сусрети просветних радника књижевних стваралаца за децу“, пријаву

поднело Културно просветно друштво „Троречје“ Кочане,

 

Износ одобрених средстава 100.000,00 динара

 

 

VI       одрживи развој и други програми  у којима удружења  искључиво и непосрдно  следе јавне потребе

 

 

-          Пројекат „Знањем до имања“, пријаву поднела НВО „Центар за развој пољопривредног предузетништва“ Пуковац;

Износ одобрених средстава 200.000,00 динара

 

-          Пројекат „Интродукција алохтоне врсте дивљачи-ловног фазана (Phasianus colchicus) у

ловиште „Лесковачко поље“ “ , пријаву поднело  Ловачко удружење „Топлица“ Дољевац;

Износ одобрених средстава 250.000,00 динара

 

На Листу вредновања и рангирања пријављених пројеката,  учесници конкурса имају право приговора у року од осам  дана од дана њеног објављивања. Одлуку  о приговору  конкурсна Комисија доноси у року од 15 дана од дана њеног пријема. Право приговора не задржава извршење Решења  о избору пројеката за доделу  средстава  за суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса у општини Дољевац за 2019. годину.

гис-технологии
ткани для вышивания