Излагање на увид део јединственог бирачког списка за подручје општине Дољевац

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА ДОЉЕВАЦ

ОПШТИНСКА УПРАВА

Број:  013-7

Дана: 05.03.2020.године

 

На основу члана 14. став 1. и чл. 15. и 21. Закона о јединственом бирачком списку („Службени гласник РС“, бр. 104/09 и 99/11) и тач. 9. и 10. Упутства за спровођење Закона о јединственом бирачком списку („Службени гласник РС“, бр. 15/12 и 88/18), Општинска управа општине Дољевац

ИЗЛАЖЕ НА УВИД

ДЕО ЈЕДИНСТВЕНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА

ЗА ПОДРУЧЈЕ ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ

            Део Јединственог бирачког списка за територију општине Дољевац изложен је у седишту Општинске управе општине Дољевац, Николе Тесле 121, у просторијама Општинске управе општине Дољевац на шалтеру бр. 6, у времену од 07,00 до 15,00,часова, сваког радног дана осим недеље, а најкасније до дана закључења бирачког списка 10. априла 2020. године.

            Увид у део Јединственог бирачког списка врши се путем рачунарске опреме уношењем јединственог матичног броја грађана у циљу провере да ли је грађанин уписан у бирачки списак и да ли су уписани подаци тачни.

            Захтеви за промене у делу Јединственог бирачког списка грађани са пребивалиштем, односно интерно расељена лица са боравиштем на територији општине Дољевац, могу поднети општинској управи сваког радног дана и суботом, у времену од 07,00 до 15,00 часова.

            Од проглашења изборне листе, право на увид и подношење захтева за промене у бирачком списку има и подносилац изборне листе или лице које он овласти, по истом поступку по коме то право имају и грађани. Уз захтеве се прилажу овлашћење и потребни докази.

            Грађани могу од расписивања избора за народне посланике Народне скупштине до најкасније 5 дана пре дана закључења бирачког списка 10. прила 2020. године поднети захтев да се у бирачки списак упише податак да ће на предстојећим изборима гласати по месту боравишта на територији општине Дољевац (изабрано место гласања). Изабрано место гласања не може бити на територији јединице локалне самоуправе на којој бирач има пребивалиште, односно боравиште за интерно расељена лица. Овај податак не може се мењати до окончања изборног поступка.

            У поступку вршења увида у бирачки списак лице овлашћено за ажурирање бирачког списка, лице за пружање техничке подршке општинске управе и овлашћено лице подносиоца изборне листе дужни су да поступају у складу са законом којим се уређује заштита података о личности.

            Увид у јединствени бирачки списак може се извршити електронским путем на званичкој интернет страници Министарства државне управе и локалне самоуправе www.mduls.gov.rs/registri/jedinstveni-biracki-spisak  уношењем података о јединственом матичном броју грађана.

 

                                                                                           НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

                                                                                                          Гордана Цветковић

гис-технологии
ткани для вышивания