Листа вредновања и рангирања - цркве и верске заједнице

На основу  Правилника  о критеријумима и поступку доделе средстава црквама и верским заједницама број 400-168 од 04.10.2018. године,

 Комисија за доделу средстава црквама и верским заједницама у 2020. години, на седниц одржаној 3. марта 2020. године, утврдила је

 

 

ЛИСТУ ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА

програма за доделу средстава  црквама и верским заједницама

 из буџета општине Дољевац у 2020

 

 

по Јавном конкурсу   за доделу средстава црквама и верским заједницама из буџета општине Дољевац у 2020. години, објављеног дана 22. јануара 2020. године на сајту општине Дољевац www.opstinadoljevac.rs  

 

Р.бр.

Подносилац програма

Назив програма

Предлог за доделу средстава

 

1.

 

Српска Православна Црквена општина Брестовац, Трг Слободе 1, 16000 Брестовац

„Израда икона за иконостас у Цркви Св. Николе у Русни“

 

 

 

200.000,00

 

2.

 

Српска православна црква-Епархија Нишка-Црквена општина Пуковац, 18255 Пуковац,

„Адаптација  фасаде и замена столарије, ради увођења енергетске ефикасности у парохијском дому у Пуковцу“

 

 

100,000,00

 

 

Листу вредновања и рангирања пријављених програма објавити на сајту општине Дољевац www.opstinadoljevac.rs

гис-технологии
ткани для вышивания