ЈН услуга социјалне заштите

15.06.2020.   Позив за поднoшење понуда можете преузети овде:::::

15.06.2020.   Конкурсну документацију можете преузети овде::::

29.06.2020.   Одлуку о додели уговора можете преузети овде:::

10.07.2020.   Обавештење о закљученом угвору за партију 1 можете преузети овде::::

10.07.2020.   Обавештење о закљученом угвору за партију 2 можете преузети овде::::

Рок за достављање понуда је 24.06.2020. године до 14.45 часова.

Отварање понуда 24.06.2020. у 15.00 часова у канцеларији број 11 у згради општине Дољевац

гис-технологии
ткани для вышивания