Седница СО 06.02.2020. године

Оперативни план одбране од поплава за водотоке II реда за територију општине Дољевац за 2020. годину

Одлука о одређивању доктора медицине за стручно утврђивање времена и узрока смрти изван здравствене установе

Одлука о измени и допуни одлуке о Општинском већу општине Дољевац

Одлуку о измени и допуни Одлуке о комуналним делатностима

Одлука  о оснивању савета за безбедност општине Дољевац

Одлука о утврђивању економске цене програма васпитања и образовања у  Предшколској установи „Лане“ у Дољевцу

Одлуку о забрани коришћења пластичних кеса и условима коришћења биоразградивих пластичних кеса и папирних кеса и торби за куповину на месту продаје робе и услуга 

Прва измена Програма  уређивања грађевинског земљишта на територији општине Дољевац, у 2020. години

Одлука о (првом) ребалансу буџета општине Дољевац за 2020. годину

гис-технологии
ткани для вышивания