Јавни позив за јавну расправу о нацрту одлуке о промени Статута општине Дољевац

На основу члана 129. став 3. Статута општине Дољевац („Службени лист града Ниша“, бр. 127/18 и 91/19) и члана 8. Одлуке о врстама прописа које доноси Скупштина општине Дољевац за које је обавезна јавна расправа и поступку и начину спровођења јавне расправе („Службени лист града Ниша“, број 52/18)

Одељење за урбанизам, инспекцијске послове и ванпривредне делатности Општинске управе општине Дољевац, објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ЈАВНУ РАСПРАВУ О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ СТАТУТА ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ

 

 

Јавна расправа о нацрту Одлуке о промени Статута општине Дољевац, у трајању од 7 (седам) дана, спровешће се почев од 08.03.2021.године и трајаће закључно са 15.03.2021.године.

Јавна расправа о нацрту Одлуке о промени Статута општине Дољевац ће се спровести:

-          Организовањем, отвореног састанка представника надлежних органа општине са заинтересованим грађанима и представницима удружења грађана и средстава јавног обавештавања дана 15.03.2021.године у сали Скупштине општине Дољевац са почетком у 11 часова,

-          Истицањем на огласној табли у згради Општинске управе општине Дољевац,

-          Објављивањем на сајту општине Дољевац www.opstinadoljevac.rs,

 

Примедбе и предлози на нацрт Одлуке о промени статута општине Дољевац, могу се у писаном облику доставити:

-          Општинској управи општине Дољевац, Одељењу за урбанизам, инспекцијске послове и ванпривредне делатности, ул. Николе Тесле бр. 121, 18410 Дољевац, са напоменом „За јавну расправу о нацтру Одлуке о промени Статута општине Дољевац“ најкасније до 15.03.2021.године до 10 часова.

Саставни део овог Јавног позива је Програм јавне расправе и текст нацрта Одлуке о промени Статута општине Дољевац.

 

Документа:

Закључак

Програм јавне расправе

Одлука о измени Статута општине Дољевац

гис-технологии
ткани для вышивания