EU PRO+

Одлука о буџету општине Дољевац за 2022. годину

Позив на јавне консултације јавност, органе и организације заинтересоване за План управљања заштитом

Позив на јавне консултације јавност, органе и организације заинтересоване за План управљања заштитом животне средине и социјалним питањима за пројекат појачаног одржавања државног пута Ia реда бр. 1 деоница: Брестовац (петља) – Дољевац (петља)

Јавни позив можете преузети ОВДЕ

Увид у предметни План управљања заштитом животне средине и социјалним питањима може се извршити ОВДЕ

Водич кроз мере подршке развоју иновативне привреде

Упутство катастар загађивача

Контролне листе

Унапреди пословање предузећа

Укидање печата

Аква парк Дољевац

EU PRO

Позив за ПРВУ седницу Привременог органа општине Дољевац - Број: 06-31, датум: 01.11.2023. године

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ДОЉЕВАЦ
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН

Број: 06-31
Датум: 01.11.2023. године
Д о љ е в а ц

 

На основу тачке  4. став 2. Одлуке Владе Републике Србије о распуштању Скупштине општине Дољевац и образовању Привременог органа општине Дољевац („Службени гласник РС“, број 94/23) и члана I став 1. тачка 1) Решења о именовању председника и чланова Привременог органа општине Дољевац („Службени гласник РС“, број 94/23),

С А З И В А М

ПРВУ седницу Привременог органа општине Дољевац

за  02.11.2023. године ( четвртак )

 

 

Седница ће се одржати у сали Скупштине општине, са почетком у 10,00 часова, за седницу је предложен следећи,

 

Д Н Е В Н И    Р Е Д

 

 1. Доношење Пословника Привременог органа општине Дољевац;
 2. Доношење Одлуке о престанку мандата одборника Скупштине општине Дољевац;
 3. Доношење Одлуке о уређењу радно правног статуса и коефицијенту за обрачун и исплату плате и накнада председника, секретара и чланова Привременог органа општине Дољевац;
 4. Доношење Решења о именовању Aдминистративнe комисије;
 5. Доношење Решења о престанку мандата председника Скупштине општине Дољевац;
 6. Доношење Решења о престанку мандата заменика председника Скупштине општине Дољевац;
 7. Доношење Решења о престанку мандата секретара Скупштине општине Дољевац;
 8. Доношење Решења о престанку дужности председника и чланова сталних радних тела Скупштине општине Дољевац;
 9. Доношење Решења о престанку мандата и престанку дужности председника општине Дољевац;
 10. Доношење Решења о престанку мандата и престанку дужности заменика председника општине Дољевац;
 11. Доношење Решења о престанку мандата и престанку дужности члановима Општинског већа општине Дољевац;
 12. Доношење Решења о престанку дужности помоћника председника Општине Дољевац за развој месних заједница;
 13. Доношење Решења о престанку дужности помоћника председника Општине Дољевац за развој инфраструктуре;
 14. Доношење Решења о именовању секретара Привременог органа општине Дољевац;
 15. Доношење Решења о именовању наредбодавца и налогодавца за извршење буџета општине Дољевац;
 16. Доношење Решења о именовању наредбодавца и налогодавца за располагање средствима са Консолидованог рачуна трезора општине Дољевац;
 17. Доношење Одлуке о измени Одлуке о именовању Општинске изборне комисије општине Дољевац у сталном саставу.

 

Присуство на седници је обавезно.

ПРЕДСЕДНИК
Горан Љубић

Контакт

Телефон:  

018/4-810-054

018/4-810-056

 
Факс: 018/4-810-055  
E-mail:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
Адреса:

18410 Дољевац, улица Николе Тесле број 121