EU PRO+

Одлука о буџету општине Дољевац за 2022. годину

Позив на јавне консултације јавност, органе и организације заинтересоване за План управљања заштитом

Позив на јавне консултације јавност, органе и организације заинтересоване за План управљања заштитом животне средине и социјалним питањима за пројекат појачаног одржавања државног пута Ia реда бр. 1 деоница: Брестовац (петља) – Дољевац (петља)

Јавни позив можете преузети ОВДЕ

Увид у предметни План управљања заштитом животне средине и социјалним питањима може се извршити ОВДЕ

Водич кроз мере подршке развоју иновативне привреде

Упутство катастар загађивача

Контролне листе

Унапреди пословање предузећа

Укидање печата

Аква парк Дољевац

EU PRO

Позив за ДРУГУ седницу Привременог органа општине Дољевац - Број: 06-32, датум: 02.11.2023. године

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ДОЉЕВАЦ
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН

Број: 06-32
Датум: 02.11.2023. године
Д о љ е в а ц

 

На основу тачке  4. став 2. Одлуке Владе Републике Србије о распуштању Скупштине општине Дољевац и образовању Привременог органа општине Дољевац („Службени гласник РС“, број 94/23) и члана I став 1. тачка 1) Решења о именовању председника и чланова Привременог органа општине Дољевац („Службени гласник РС“, број 94/23),

С А З И В А М

ДРУГУ седницу Привременог органа општине Дољевац

За 03.11.2023. године ( петак )

 

 

Седница ће се одржати у  малој сали Скупштине општине, са почетком у 10,00 часова, за седницу је предложен следећи,

 

Д Н Е В Н И    Р Е Д

 

 1. Доношење  Одлуке о трећем ребалансу буџета општине Дољевац за 2023. годину;
 2. Доношење Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина;
 3. Доношење Одлуке o накнадама за коришћење јавних општинских путева на територији општине Дољевац;
 4. Доношење Одлуке о локалним комуналним таксама;
 5. Доношење Одлуке о измени Одлуке о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације општине Дољевац;                               
 6. Доношење Одлуке о накнадама одборника, чланова општинског већа, чланова радних тела у органима општине, чланова органа у јавним предузећима и установама;
 7. Доношење Одлуке о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2024. годину на трериторији општине Дољевац;
 8. Доношење Решења о усвајању Извештаја о извршењу Одлуке о буџету општине Дољевац за период 01.01.2023. -30.09.2023. године;
 9. Доношење Одлуке о измени Одлуке о приступању изради Средњорочног плана општине Дољевац за период 2023-2025;
 10. Доношење III измене Програма уређивања грађевинског земљишта на територији општине Дољевац за 2023. годину;                         
 11. Доношење Програма уређивања грађевинског земљишта на територији општине Дољевац за 2024. годину;   
 12. Доношење Програма коришћења средстава буџета  намењених развоју пољопривреде у општини Дољевац за 2024. годину;
 13. Доношење измене Програма коришћења средстава буџетског фонда  за заштиту животне средине општине  Дољевац за 2023.годину;
 14. Доношење Решења о давању сагласности на Статут Јавне библиотеке Дољевац;
 15. Доношење Решења о измени Решења о именовању чланова Школског одбора Средње школе „Дољевац“ Дољевац;
 16. Доношење Решења о измени Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Вук Караџић“ Дољевац;                                                                                                                            
 17. Доношење Решења о именовању Општинског Савета родитеља;
 18. Доношење Решења о усвајању Извештаја о реализацији Програма пословања ЈКП „Дољевац“ Дољевац за 2022. годину;
 19. Доношење Решења о давању  сагласности на трећу измену и допуну Програма пословања ЈКП „Дољевац“ Дољевац за 2023. годину;
 20. Доношење Решења  о давању  сагласности на трећу измену и допуну Програма коришћења буџетске помоћи-субвенција  ЈКП „Дољевац“ Дољевац за 2023. годину;
 21. Доношење Решења о давању сагласности на четврту измену Финансијског плана Јавне библиотеке Дољевац за 2023. годину;
 22. Доношење Решења о давању сагласности на  трећу измену Финансијског плана ТООД-а за 2023. годину;
 23. Доношење Решења о давању сагласности на четврту измену Финансијског плана Црвеног крста општине Дољевац за 2023. годину;
 24. Доношење  Решења о давању сагласности на другу измену Финансијског плана Предшколске установе „Лане“  Дољевац за 2023. годину
 25. Доношење Решења о давању сагласности на четврту измену Финансијског плана ОШ „Вук Караџић“ Дољевац за 2023. годину за средства  која се обезбеђују из буџета општине Дољевац;
 26. Доношење Решења о давању сагласности на другу  измену  Финансијског плана  Дома здравља „Дољевац“  за 2023 годину – у делу који се финансира  из буџета општине Дољевац;
 27. Доношење Решења о давању сагласности на другу измену Финансијског плана Средње школе „Дољевац“ Дољевац за 2023. годину;

 

Присуство на седници је обавезно.

ПРЕДСЕДНИК
Горан Љубић

Контакт

Телефон:  

018/4-810-054

018/4-810-056

 
Факс: 018/4-810-055  
E-mail:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
Адреса:

18410 Дољевац, улица Николе Тесле број 121