Решење о одобрењу коначног Годишњег програма Спортског савеза општине Дољевац и Годишњих програма спортских организација којима се задовољавају потребе и интереси у области спорта у општини Дољевац у 2024. години

На основу члана 121. и 138 став 1. и 5. Закона о спорту (,,Сл гласник РС“, број 10/16), члана 10. става 4. и 5. Правилника о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Дољевац број 400- 137 од 30.07.2021. године и број 400-168 од 29.10.2021. године, тачке 3. и 5. Одлуке о распуштању Скупштине општине Дољевац и образовању Привременог органа општине Дољевац („Службени гласник РС“, број 94/23), Решења о именовању председника и чланова Привременог органа општине Дољевац („Службени гласник РС", број 94/23), а на предлог Комисије за доделу средстава у области спорта у 2024. години,

Привремени орган општине Дољевац, којим по овлашћењу председника Привременог органа број 02-200 од 2.11.2023. године, председава члан Привременог органа, мр екон. Милош Вукотић, на седници одржаној дана 22. децембра 2023. године. доноси РЕШЕЊЕ о одобрењу коначног Годишњег програма Спортског савеза општине Дољевац и Годишњих програма спортских организација којима се задовољавају потребе и интереси у области спорта у општини Дољевац у 2024. години и висини одобрених средстава.

Решење можете преузети кликом на овај линк.

Решење о одобрењу коначног Годишњег програма Спортског савеза општине Дољевац и Годишњих програма спортских организација којима се задовољавају потребе и интереси у области спорта у општини Дољевац у 2023. години

На основу члана 121. и 138 став 1. и 5. Закона о спорту („Сл гласник РС", број 10/16) и члана 10.. Правилника о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Дољевац број 400-137 од 30.07.2021. године и број 400-168 од 29.10.2021. године, и члана 8. Одлуке о буџету општине Дољевац за 2023. годину, број 400-179 од 20. децембра 2022. године, а на предлог Комисија за доделу средстава у области спорта у 2023. години,

Општинско веће општине Дољевац, дана 26.12.2022. године, донело је РЕШЕЊЕ о одобрењу коначног Годишњег програма Спортског савеза општине Дољевац и Годишњих програма спортских организација којима се задовољавају потребе и интереси у области спорта у општини Дољевац у 2023. години и висини одобрених средстава.

Решење можете преузети кликом на овај линк.

Решење о одобрењу коначног Годишњег програма Спортског савеза општине Дољевац и Годишњих програма спортских организација којима се задовољавају потребе и интереси у области спорта у општини Дољевац у 2022. години

На основу члана 121. и 138 став 1. и 5. Закона о спорту („Сл гласник РС“, број 10/16) и члана 10.. Правилника о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Дољевац број 400-137 од 30.07.2021. године и број 400-168 од 29.10.2021. године, и члана 8. Одлуке о буџету општине Дољевац за 2022. годину („Сл. лист Града Ниша", број 131/21),

Општинско веће општине Дољевац, дана 27.12.2021. године, донело је РЕШЕЊЕ о одобрењу коначног Годишњег програма Спортског савеза општине Дољевац и Годишњих програма спортских организација којима се задовољавају потребе и интереси у области спорта у општини Дољевац у 2022. години и висини одобрених средстава.

Решење можете преузети кликом на овај линк.

Контакт

Телефон:  

018/4-810-054

018/4-810-056

 
Факс: 018/4-810-055  
E-mail:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
Адреса:

18410 Дољевац, улица Николе Тесле број 121