Унапреди пословање предузећа

Укидање печата

Аква парк Дољевац

Програм пописа по зонама незаконито изграђених објеката

Регистрација стамбених зграда

Комплетну докумнетацију за регистрацију стамбених зграда можете преузети на следећем линку:::::

EU PRO

Линкови

 

 

Рани јавни у планове

 Комисија за планове Општине Дољевац, на седници одржаној дана 26.08.2015. године, извршила је стручну контролу Плана детаљне регулације Комплекса –МХЕ „Орљане“, на реци Јужној Морави, снаге око 2611 кW; Плана детаљне регулације Комплекса –МХЕ „Чечина“, на реци Јужној Морави, снаге око 2293 кW; Плана детаљне регулације Комплекса –МХЕ „Чапљинац“, на реци Јужној Морави, снаге око 2145 кW и Плана детаљне регулације Радно-пословне зоне на југозападном делу «Петље Дољевац», за рани јавни увид, на основу члана 45 а став 3. Закона о планирању и изградњи („Сл гласник РС“, број 72/09, 121/12, 132/14 и 145/14) и члана 39. Правилника о садржини, начину и поступку израде  докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“, број 64/2015)

 

 

ОГЛАШАВА

РАНИ ЈАВНИ УВИД У ПЛАНОВЕ:

 

-          План детаљне регулације Комплекса –МХЕ „Орљане“, на реци Јужној

Морави, снаге око 2611 кW;

-          План детаљне регулације Комплекса –МХЕ „Чечина“,  на реци Јужној

Морави, снаге око 2293 кW;

-          План детаљне регулације Комплекса –МХЕ „Чапљинац“, на реци Јужној

Морави, снаге око 2145 кW;

-          План детаљне регулацијеРадно-пословне зоне на југозападном делу «Петље

Дољевац»

 

 

  1. 1.      РАНИ ЈАВНИ УВИД  обавиће се у згради Општине Дољевац, улица Николе Тесле 121.  18410 Дољевац, у периоду  од 04.09.2015. до 18.09.2015. године, сваког радног дана од 09,00 до 14,00 часова, у холу  зграде.
  2. 2.      Примедбе и сугестије на изложени материјал у току трајања раног јавног увида поднети  Одељењу за урбанизам, имовинско правне и инспекцијске послове Општинске управе општине Дољевац, у писменом облику, најкасније до 21.09.2015. године.
  3. 3.      Јавна седница Комисије за планове одржаће се у згради Општине Дољевац, ул. Николе Тесле 121. 18410 Дољевац, у канцеларији бр. 34. дана 22.09.2015. године у 10,00 часова. У току јавне седнице сва физичка и правна лица која су поднела примедбе и сугестије на изложени материјал, у току трајања раног јавног увида у писменом облику, могу исте образложити пред Комисијом за планове општине Дољевац.

 

 

 

КОМИСИЈА ЗА ПЛАНОВЕ

 ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ

Контакт

Телефон:  

018/4-810-054

018/4-810-056

 
Факс: 018/4-810-055  
E-mail:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
Адреса:

18410 Дољевац, улица Николе Тесле број 121