Седница 12.12.2018. године

Акциони план запошљавања општине дољевац за 2019. годину

Одлука о усвајању Акционог плана запошљавања општине Дољевац за 2019. годину

Акциони план за младе општине Дољевац за 2019. годину

Измена Правилника о поступку и начину решавања захтева грађана за накнаду нематеријалне штете

Одлука о утврђивању и објављивању коначног броја бирача у општини Дољевац

Одлука о буџету општине Дољевац за 2019. годину

Одлука о измени одлуке о Општинској управи општине Дољевац

Одлука о одређивању назива улица и засеока у насељеним местима општине Дољевац

Одлука о Општинском веће општине Дољевац

Одлука о вршењу екстерне ревизије завршног рачуна буџета општине Дољевац за 2018. годину

Програм коришћења средстава буџета намењених развоју пољопривреде у општини Дољевац за 2019. годину

Програм коришћења средстава за унапређење безбедности саобраћаја на територији општине Дољевац за 2019. годину

Програм  уређивања грађевинског земљишта на територији општине Дољевац у 2019. години

Статут општине Дољевац

Контакт

Телефон:  

018/4-810-054

018/4-810-056

 
Факс: 018/4-810-055  
E-mail:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
Адреса:

18410 Дољевац, улица Николе Тесле број 121