Седница 12.12.2018. године

Акциони план запошљавања општине дољевац за 2019. годину

Одлука о усвајању Акционог плана запошљавања општине Дољевац за 2019. годину

Акциони план за младе општине Дољевац за 2019. годину

Измена Правилника о поступку и начину решавања захтева грађана за накнаду нематеријалне штете

Одлука о утврђивању и објављивању коначног броја бирача у општини Дољевац

Одлука о буџету општине Дољевац за 2019. годину

Одлука о измени одлуке о Општинској управи општине Дољевац

Одлука о одређивању назива улица и засеока у насељеним местима општине Дољевац

Одлука о Општинском веће општине Дољевац

Одлука о вршењу екстерне ревизије завршног рачуна буџета општине Дољевац за 2018. годину

Програм коришћења средстава буџета намењених развоју пољопривреде у општини Дољевац за 2019. годину

Програм коришћења средстава за унапређење безбедности саобраћаја на територији општине Дољевац за 2019. годину

Програм  уређивања грађевинског земљишта на територији општине Дољевац у 2019. години

Статут општине Дољевац

гис-технологии
ткани для вышивания