Јавни позив за јавну расправу о Нацрту одлуке о боравишној такси

На основу члана 8. Одлуке о врстама прописа које доноси Скупштина општине Дољевац за које је обавезна јавна расправа и поступку и начину спровођења јавне расправе („Службени лист града Ниша“, број 52/18)

Одељење за привреду и финансије, објављује

Јавни позив

за јавну расправу о нацрту одлуке о боравишној такси

 

 

Јавна расправа о нацрту Одлуке о боравишној такси, у трајању од 7 (седам) дана, спровешће се почев од 29.11.2019.године и трајаће закључно са 06.12.2019.године.

Јавна расправа о нацрту Одлуке о боравишној такси ће се спровести:

-          Организовањем, отвореног састанка представника надлежних органа општине са заинтересованим грађанима и представницима удружења грађана и средстава јавног обавештавања дана 06.12.2019.године у сали Скупштине општине Дољевац са почетком у 11 часова;

-          Истицањем на огласној табли у згради Општинске управе општине Дољевац,

-          Објављивањем на сајту општине Дољевац www.opstinadoljevac.rs,

 

Примедбе и предлози на нацрт Одлуке о боравишној такси могу се у писаном облику доставити:

-          Одељењу за привреду и финансије Општинске управе општине Дољевац, ул. Николе Тесле бр. 121, 18410 Дољевац, најкасније до 06.12.2019.године до 10 часова

Утврђује се програм јавне расправе:

-          Уводна реч и представљање нацрта Одлуке о боравишној такси,

-          Упознавање са правилима јавне расправе;

-          Предлози и примедбе на нацрт Одлуке о боравишној такси;

-          Завршна реч.

О току јавне расправе Одељење за привреду и финансије Општинске управе општине Дољевац ће сачинити извештај са предлозима и сугестијама изнетим на јавној расправи и исти доставити органу надлежном за утврђивање предлога нацрта Одлуке о боравишној такси.

Текст предлога нацрта Одлуке о боравишној такси, заинтересовани могу преузети у просторијама Општинске управе општине Дољевац у штампаној форми или преузети електронску форму кликом линк испод.

 

Текст одклуке и ворд формату

Програм јавне расправе

Закључак

гис-технологии
ткани для вышивания