Articles

Контролне листе

Саобраћајна инспекција

Контролне листе саобраћајне инспекције - ZIP архива


 

Пореска инспекција

Контролне листе пореске инспекције - ZIP архива


 

Комунална инспекција

Контролна листа ИД-01 - Прикључење објекта на градски водовод

Контролна листа ИД-02 - Одржавање јавних зелених површина

Контролна листа ИД-03 - Уређивање и одржавање гробља

Контролна листа ИД-04 - Одржавање септичке јаме

Контролна листа ИД-05 - Држање домаћих животиња, хватање и смештај паса и мачака луталица

Контролна листа ИД-06 - Држање домаћих животиња, копитари, папкари и живина

Контролна листа ИД-07 - Држање домаћих животиња, копитари, папкари и живина - Осочна јама (1)

Контролна листа ИД-08 - Држање домаћих животиња, копитари, папкари и живина - Осочна јама (2)

Контролна листа ИД-09 - Држање домаћих животиња, пси и мачке, голубови, украсне и егзотичне птице

Контролна листа ИД-10 - Радно време у угоститељству

Контролна листа ИД-11 - Радно време у занатству и трговини

Контролна листа ИД-12 - Градска канализација - одржавање и заштита

Контролна листа ИД-13 - Снабдевање водом за пиће

Контролна листа ИД-14 - Општи кућни ред у стамбеним и стамбено-пословним зградама

Контролна листа ИД-15 - Одржавање и управљање пијацом


 

Заштита животне средине

КЛ-01-02/05 - Заштита од нејонизујућих зрачења

КЛ-01-03/04 - Контрола управљања отпадом - оператер постројења за управљање отпадом

КЛ-01-01/06 - Заштита животне средине у индустријским објектима

КЛ-02-02/05 - Контрола управљања отпадом - субјекти управљања амбалажним отпадом

КЛ-02-02/05 - Заштита ваздуха код постројења за сагоревање са континуалним мерењем

КЛ-03-01/02 - Коришћење појединачних извора буке

КЛ-03-02/06 - Заштита ваздуха код постројења за сагоревање без континуалног мерења

КЛ-04-01/05 - Контрола управљања отпадом - утврђивање испуњености услова за почетак рада постројења за управљање отпадом

КЛ-04-02/05 - Заштита ваздуха код технолошких постројења са континуалним мерењем

КЛ-05-02/05 - Заштита ваздуха код стационарних извора загађивања без континуалног мерења

КЛ-06-01/06 - Заштита ваздуха код бензинских станица

КЛ-08-02/05 - Поступање произвођача неопасног и инертног отпада

КЛ-11-01/06 - Достава података

КЛ-19-02/05 - Контролна листа за управљаче заштићених подручја од локалног значаја - управљање

КЛ-20-02/05 - Контролна листа за управљаче заштићених подручја од локалног значаја - обавезе управљача


 

Грађевинска инспекција

Контролна листа 1 - дозвола

Контролна листа 2 - члан 145

Контролна листа 3 - темељи

Контролна листа 4 - конструкције

Контролна листа 5 - употребна дозвола


 

Просветна инспекција

Контролна листа 1 - школе

Контролна листа 2 - предшколске установе


 

Туристичка инспекција

Контролна листа 1 - Радно време угоститељских објеката

Контролна листа 2 - Боравишна такса за правна лица

Контролна листа 3 - Боравишна такса за физичка лица

Контролне листе туристичке инспекције - ZIP архива

Контакт

Телефон:  

018/4-810-054

018/4-810-056

 
Факс: 018/4-810-055  
E-mail:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
Адреса:

18410 Дољевац, улица Николе Тесле број 121