Изградња паркиралишта са пратећим садржајем

19.06.2020.   Позив за поднoшење понуда можете преузети овде:::::

19.06.2020.   Конкурсну документацију можете преузети овде::::

07.07.2020.   Одговоре на постављена питања можете преузети овде::::

24.07.2020.   Одлуку о додели уговора можете преузети овде::::

29.07.2020.   Обавештење о закљученом угвороу за партију 1 можете преузети овде::::

29.07.2020.   Обавештење о закљученом угвороу за партију 2 можете преузети овде::::

01.10.2020    Одлуку о измени уговора можете преузети овде::::

Рок за достављање понуда је 20.07.2020. године до 14.45 часова.

Отварање понуда 20.07.2020. у 15.00 часова у канцеларији број 11 у згради општине Дољевац

гис-технологии
ткани для вышивания