Седница 29.11.2018

Измена и допуна Плана детаљне регулације индустријске зоне у Пуковцу

Измена и допуна Плана детаљне регулације комплекса МХЕ „Бисерка“ снаге 400 kv са рекреативно-туристичким центром „Топлички бистрик“

Одлука о локалним комуналним таксама

Одлука  о разврставању неизграђеног грађевинског земљишта које се користи искључиво за гајење биљака у пољопривредно земљиште у сврху утврђивања основице за порез на имовину

Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2019. годину на територији општине Дољевац

Одлука о висини стопе пореза на имовину

Програм коришћења средстава за заштиту и унапређење животне средине у општини Дољевац за 2019. годину

Прва измена Програма коришћења средстава буџета намењених развоју пољопривреде у општини Дољевац за 2018. годину

Решење о престанку функције члана  Изборне комисије општине Дољевац у сталном саставу

Измена и допуна Плана детаљне регулације Комплекса-соларних електрана: »Шајиновац 1», «Шајиновац 2» и «Шајиновац 3», на к.п.568/5, 568/6, 568/7, 568/8, 568/9, 568/10, 568/11 у K.O. Шајиновац, снага 3x999 кW

Трећу измену Програма коришћења средстава за заштиту и унапређење животне средине у општини Дољевац за 2018. годину

гис-технологии
ткани для вышивания