EU PRO+

Одлука о буџету општине Дољевац за 2022. годину

Позив на јавне консултације јавност, органе и организације заинтересоване за План управљања заштитом

Позив на јавне консултације јавност, органе и организације заинтересоване за План управљања заштитом животне средине и социјалним питањима за пројекат појачаног одржавања државног пута Ia реда бр. 1 деоница: Брестовац (петља) – Дољевац (петља)

Јавни позив можете преузети ОВДЕ

Увид у предметни План управљања заштитом животне средине и социјалним питањима може се извршити ОВДЕ

Водич кроз мере подршке развоју иновативне привреде

Упутство катастар загађивача

Контролне листе

Унапреди пословање предузећа

Укидање печата

Аква парк Дољевац

EU PRO

3. СЕДНИЦА ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ ЗА 24.11.2023. ГОДИНЕ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ДОЉЕВАЦ
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН

Број: 06-35
Датум: 22.11.2023.
Д о љ е в а ц

 

На основу  тачке 4. став  2. Одлуке Владе Републике србије о распуштању Скупштине општине Дољевац и именовању Привременог органа  општине Дољевац („Службени Гласник РС“, број 94/23),  и члана 1. став 1. тачка 1. Решења о именовању председника и чланова Привременог органа   општине Дољевац (''Службени Гласник РС“, број 94/23)

 

С А З И В А М

3.  седницу  Привременог органа општине Дољевац за  24.11.2023. године (петак)

 

Седница ће се одржати у  малој сали  Скупштине општине,  са почетком  у 10,00 часова.

Опширније: 3. СЕДНИЦА ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ ЗА 24.11.2023. ГОДИНЕ

Одлуке Привременог органа 03.11.2023. године

 1. Одлука о ребалансу буџета општине Дољевац за 2023. годину
 2. Предлог Програма уређивања грађевинског земљишта на територији општине Дољевац у 2024. години
 3. Трећа измену Програма уређивања грађевинског земљишта на територији општине Дољевац у 2023. години
 4. Одлука о измени одлуке о приступању изради Средњорочног плана 2023-2025
 5. Одлука о измени Штаба 2023
 6. Одлука о локалним комуналним таксама за 2024
 7. Одлука о накнадама одборника 2023
 8. Одлука о накнадама за коришћење јавних површина 2024
 9. Одлука о накнади за коришћење општинских путева 2024
 10. Одлука о утврђивању просечних цена 2024
 11. Програм коришћења средстава за унапређење пољопривреде у општини Дољевац за 2024. годину
 12. Прва измена Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине у општини Дољевац за 2023. годину
 13. Решење измена решења ШО средње школе 2023
 14. Решење о измени Школског одбора основне школе 2023

Одлуке Привременог органа 02.11.2023. године

 1. Одлука о престанку мандата одборницима скупштине 2023
 2. Одлука о радноправном статусу 2023
 3. Пословник Привременог органа 2023
 4. Престанак дужности помоћника 2023
 5. Престанак дужности сталних радних тела 2023
 6. Решење Административна комисија 2023
 7. Решење о именовању секретара ПО 2023
 8. Решење о престанку мандата председника-заменика ОВ 2023
 9. Решење о престанку мандата председнику СО 2023
 10. Решење о престанку мандата секретара СО 2023
 11. Решење о престанку мандата заменику председника СО 2023

Позив за ДРУГУ седницу Привременог органа општине Дољевац - Број: 06-32, датум: 02.11.2023. године

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ДОЉЕВАЦ
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН

Број: 06-32
Датум: 02.11.2023. године
Д о љ е в а ц

 

На основу тачке  4. став 2. Одлуке Владе Републике Србије о распуштању Скупштине општине Дољевац и образовању Привременог органа општине Дољевац („Службени гласник РС“, број 94/23) и члана I став 1. тачка 1) Решења о именовању председника и чланова Привременог органа општине Дољевац („Службени гласник РС“, број 94/23),

С А З И В А М

ДРУГУ седницу Привременог органа општине Дољевац

За 03.11.2023. године ( петак )

Опширније: Позив за ДРУГУ седницу Привременог органа општине Дољевац - Број: 06-32, датум: 02.11.2023. године

Позив за ПРВУ седницу Привременог органа општине Дољевац - Број: 06-31, датум: 01.11.2023. године

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ДОЉЕВАЦ
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН

Број: 06-31
Датум: 01.11.2023. године
Д о љ е в а ц

 

На основу тачке  4. став 2. Одлуке Владе Републике Србије о распуштању Скупштине општине Дољевац и образовању Привременог органа општине Дољевац („Службени гласник РС“, број 94/23) и члана I став 1. тачка 1) Решења о именовању председника и чланова Привременог органа општине Дољевац („Службени гласник РС“, број 94/23),

С А З И В А М

ПРВУ седницу Привременог органа општине Дољевац

за  02.11.2023. године ( четвртак )

Опширније: Позив за ПРВУ седницу Привременог органа општине Дољевац - Број: 06-31, датум: 01.11.2023. године

Седница 12.12.2018. године

Акциони план запошљавања општине дољевац за 2019. годину

Одлука о усвајању Акционог плана запошљавања општине Дољевац за 2019. годину

Акциони план за младе општине Дољевац за 2019. годину

Измена Правилника о поступку и начину решавања захтева грађана за накнаду нематеријалне штете

Одлука о утврђивању и објављивању коначног броја бирача у општини Дољевац

Одлука о буџету општине Дољевац за 2019. годину

Одлука о измени одлуке о Општинској управи општине Дољевац

Одлука о одређивању назива улица и засеока у насељеним местима општине Дољевац

Одлука о Општинском веће општине Дољевац

Одлука о вршењу екстерне ревизије завршног рачуна буџета општине Дољевац за 2018. годину

Програм коришћења средстава буџета намењених развоју пољопривреде у општини Дољевац за 2019. годину

Програм коришћења средстава за унапређење безбедности саобраћаја на територији општине Дољевац за 2019. годину

Програм  уређивања грађевинског земљишта на територији општине Дољевац у 2019. години

Статут општине Дољевац

Контакт

Телефон:  

018/4-810-054

018/4-810-056

 
Факс: 018/4-810-055  
E-mail:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
Адреса:

18410 Дољевац, улица Николе Тесле број 121