Седница 30.10.2018.

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине општине Дољевац

Пословник Привремног органа општине Дољевац

Решење о престанку дужности  помоћника председника  општине Дољевац

Решење о именовању изборне комисије општине Дољевац

Решење о именовању секретара Привременог органа општине Дољевац

Решење о престанку мандата секретара Скупштине општине Дољевац

Решење о престанку мандата заменика председника Скупштине општине Дољевац

Решење о престанку мандата председника Скупштине општине Дољевац

Решење о престанку мандата  и престанку дужности председника  општине Дољевац

гис-технологии
ткани для вышивания