EU PRO+

Одлука о буџету општине Дољевац за 2022. годину

Позив на јавне консултације јавност, органе и организације заинтересоване за План управљања заштитом

Позив на јавне консултације јавност, органе и организације заинтересоване за План управљања заштитом животне средине и социјалним питањима за пројекат појачаног одржавања државног пута Ia реда бр. 1 деоница: Брестовац (петља) – Дољевац (петља)

Јавни позив можете преузети ОВДЕ

Увид у предметни План управљања заштитом животне средине и социјалним питањима може се извршити ОВДЕ

Водич кроз мере подршке развоју иновативне привреде

Упутство катастар загађивача

Планови рада и извештаји о раду инспекција

Позитивно мишљење Координационе комисије на планове инспекција 2023. годину


Инспекција за заштиту животне средине

Извештај о раду инспекције за заштиту животне средине за 2023. годину

Годишњи план рада инспекције за заштиту животне средине за 2024. годину

Извештај о раду инспекције за заштиту животне средине за 2022. годину

План рада инспекције за заштиту животне средине за 2023. годину

Позитивно мишљење на план инспекцијског надзора инспекцији за заштиту животне средине општинске управе општине Дољевац за 2023. године

План рада инспекције за заштиту животне средине за 2020. годину

Извештај о раду инспектора за заштиту животне средине за 2019. годину


Пореска инспекција

Позитивно мишљење на предлог оперативног плана инспекцијског надзора за 2023. годину пореске инспекције

Оперативни (тромесечни) план инспекцијског надзора пореске инспекције за период април-јун 2023. године

Оперативни (полугодишњни) план инспекцијског надзора пореске инспекције за период јануар-јун 2023. године

Извештај о раду пореске инспекције за 2022. годину

Предлог Плана рада пореске инспекције за 2023. годину

Контролна листа пореске инспекције на терену за 2023. годину

Контролна листа пореске инспекције у канцеларији за 2023. годину

План рада инспекцијског надзора пореског одељења за 2021. годину

Извештај о раду пореске инспекције за 2020. годину

План рада пореске инспекције за 2020. годину

План рада пореске инспекције за 2019. годину


Комунална инспекција

Годишњи план инспекцијског надзора комуналне инспекције за 2024. годину

Позитивно мишљење на предлог оперативног плана инспекцијског надзора за 2023. годину комуналне инспекције

Оперативни (тромесечни) план инспекцијског надзора комуналне инспекције за период април-јун 2023. године

Оперативни (полугодишњни) план инспекцијског надзора комуналне инспекције за период јануар-јун 2023. године

Годишњи извештај о раду комуналне инспекције за 2022. годину

Годишњи план инспекцијског надзора комуналне инспекције за 2023. годину

План рада комуналне инспекције за 2022. годину

План рада инспекције за заштиту животне средине за 2022.годину

План рада комуналне инспекције за 2021. годину

Извештај о раду комуналног инспектора за 2020. годину

План рада комуналне инспекције за 2020. годину

Извештај о раду комуналног инспектора за 2019. годину


Грађевинска инспекција

Програм уклањања објеката за период 01.04.2024 - 30.06.2024. године

Прописи по којима поступа грађевинска инспекција

Предлог годишњег плана грађевинске инспекције за 2024. годину

Сагласност на Програм уклањања објеката за период 01.01.2024 - 31.03.2024. године

Сагласност на Програм уклањања објеката за период 01.10.2023 - 31.12.2023. године

Програм уклањања објеката за период 01.10.2023 - 31.12.2023. године

Годишњи извештај о раду грађевинске инспекције за 2022. годину

Програм уклањања објеката за период 01.07.2023 - 30.09.2023. године

Годишњи план инспекцијског надзора грађевинске инспекције за 2023. годину

План рада инспекцијског надзора грађевинске инспекције за 2022. годину

Програм уклањања објеката за период 01.01.2023 - 31.03.2023. године

Програм уклањања објеката за период 01.10.2022 - 31.12.2022. године

Програм уклањања објеката за период 01.07.2022 - 30.09.2022. године

Годишњи извештај о раду грађевинске инспекције за 2021. годину

План рада грађевинског инспектора за 2020. годину

Извештај о раду грађевинског инспектора за 2019. годину

План рада грађевинске инспекције за 2019. годину


Просветна инспекција

План рада просветне инспекције за 2020. годину

Извештај о раду просветне инспекције за 2019. годину

Годишњи план просветне инспекције за 2019. годину


Инспекција за саобраћај и путеве

Прописи по којима поступа инспекција за саобраћај и путеве

Планови саобраћајне инспекције за 2023. годину

Извештаји о раду саобраћајне инспекције за 2023. годину

Годишњи план инспекцијског надзора инспекције за саобраћај и путеве за 2024. годину

Оперативни (тромесечни) план инспекцијског надзора инспекције за саобраћај и путеве за период април-јун 2023. године

Оперативни (полугодишњни) план инспекцијског надзора инспекције за саобраћај и путеве за период јануар-јун 2023. године

Годишњи извештај о раду инспекције за саобраћај и путеве за 2022. годину

Предлог годишњег Плана инспекцијског надзора инспекције за саобраћај и путеве за 2023. годину са мишљењем

Годишњи извештај о раду инспекције за саобраћај и путеве за 2021. годину


Буџетска инспекција

Програм рада буџетске инспекције за 2021. годину


Туристичка инспекција

Сагласност начелника туристичке инспекције Одељења Ниш за предлог годишњег плана инспектора за 2023. годину

План инспекцијског надзора туристичког инспектора за 2023. годину

Контролне листе

Унапреди пословање предузећа

Укидање печата

Аква парк Дољевац

EU PRO

Линкови

 

 

Програм пописа по зонама незаконито изграђених објеката

Регистрација стамбених зграда

Комплетну докумнетацију за регистрацију стамбених зграда можете преузети на следећем линку:::::

Оглас за прикупљање писаних понуда за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини

Формулар за пријављивање можете преузети овде:::::::

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», број 62/06, 69/08 и 41/09) и члана 1. Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини («Сл.лист града Ниша» број 14/15), председник општине Дољевац је дана 15.12.2015. године, донео

 

ОДЛУКУ

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

У ОПШТИНИ ДОЉЕВАЦ

и расписује

 

о г л а с

за прикупљање писаних  понуда за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини

 

I

- Предмет јавног надметања -

 

1.  Расписује се оглас за прикупљање писаних понуда за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини у општини Дољевац у следећим катастарским општинама:

 

КО

Број јавног надметања

Површина (ха)

Почетна цена

Депозит

Период закупа

( дин / ха)

(дин) 30%

(год)

Белотинац

1

2,5398

10.400,00

7.925,00

1

Белотинац

2

4,1275

8.000,00

9.906,00

1

Белотинац

3

3,0276

12.200,00

11.081,00

1

Белотинац

4

2,3037

12.300,00

8.501,00

1

Чапљинац

5

3,4066

13.500,00

13.797,00

1

Чечина

6

2,2850

4.800,00

3.291,00

1

Ћурлина

7

3,4601

9.900,00

10.277,00

1

Ћурлина

8

10,0000

13.000,00

39.000,00

1

Дољевац

9

2,6461

10.400,00

8.256,00

1

Клисура  

10

11,1491

7.300,00

24.417,00

1

Кнежица

11

10,1660

11.000,00

33.548,00

1

Кочане

12

1,0847

11.400,00

3.710,00

1

Малошиште

13

0,9721

10.300,00

3.004,00

1

Орљане

14

1,0082

11.600,00

3.509,00

1

Орљане

15

3,9346

13.000,00

15.345,00

1

Пуковац

16

0,3656

8.800,00

966,00

1

Шајиновац

17

1,1155

8.200,00

2.745,00

1

Шајиновац

18

5,4848

8.000,00

13.164,00

1

 

УКУПНО

69,0769

     

 

 

2. Увид у документацију: графички преглед катастарских парцела по катастарским општинама и списак парцела по формираним јавним надметањима (комплексима), која су предмет издавања у закуп, може се извршити у згради Општине Дољевац, у канцеларији број 11 сваког радног дана од  08,00 до 14,00 часова.

Контакт особа - Слађана Јовановић, телефон 018/4810-054 локал 39.

 3. Земљиште из овог огласа даје се у виђеном стању и закупац се не може позивати на његове физичке недостатке.

 4. Обилазак пољопривредног земљишта, које се даје у закуп може се извршити:              

За КО Белотинац

дана

11.01.2016.

од

09,00

часова

За КО Чапљинац

дана

11.01.2016.

од

09,30

часова

За КО Чечина

дана

11.01.2016.

од

10,00

часова

За КО Ћурлина

дана

11.01.2016.

од

10,30

часова

За КО Дољевац

дана

11.01.2016.

од

11,00

часова

За КО Клисура  

дана

11.01.2016.

од

11,30

часова

За КО Кнежица

дана

11.01.2016.

од

12,00

часова

За КО Кочане

дана

11.01.2016.

од

12,30

часова

За КО Малошиште

дана

11.01.2016.

од

13,00

часова

За КО Орљане

дана

11.01.2016.

од

13,30

часова

За КО Пуковац

дана

11.01.2016.

од

14,00

часова

За КО Шајиновац

дана

11.01.2016.

од

14,30

часова

 

5. Уколико након расписивања Огласа за јавно надметање за закуп пољопривредног земљишта у државној својини дође до промена површине из огласа по било ком законском основу, даљи поступак давања пољопривредног земљишта у закуп ће се спровести само за тако утврђену површину земљишта.

6. Све трошкове који настану по основу закупа пољопривривредног земљишта у државној својини сносиће лице које добије то земљиште у закуп.

7. Земљиште из овог Огласа даје се у закуп искључиво за пољопривредну производњу, не може се користити у друге сврхе.

8. Земљиште из овог огласа не може се давати у подзакуп.                                          

 

II

– Услови за пријављивање на јавно надметање-

1. Право учешћа у јавном надметању за давање у закуп пољопривредног земљишта у држaвној својини има:

-правно и физичко лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и има

активан статус.

2. Испуњеност услова за пријављивање на јавно надметање понуђач доказује  следећом докуменатацијом:

- фотокопијом  личне карте или очитаном личном картом за личне карте са чипом за физичка лица, односно, фотокопијом извода из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана објављивања огласа) за правна лица;

- фотокопијом потврде о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава из текуће године.

3. Понуђачи су дужни да пре почетка јавног надметања доставе  оригинале докумената из тачке 2. овог одељка на увид  Комисији за спровођење поступка јавног надметања. Најповољнији понуђач је дужан да након закључења записника са јавног надметања, преда оригинале докумената из тачке 2. овог одељка Комисији за спровођење поступка јавног надметања.

4. Понуђачи који уз пријаву доставе оригинал или оверену фотокопију документације из тачке 2. овог одељака не морају да присуствују јавном надметању.

5. Овлашћени представник понуђача дужан је да достави оверено пуномоћје од стране надлежног органа Комисији за спровођење поступка јавног надметања пре почетка јавног надметања.Овлашћени представник може заступати само једног понуђача на јавном надметању .

6. Понуђачи су дужни да заједно са пријавом за јавно надметање доставе доказ о уплати депозита у тачном динарском износу наведеном у табели из тачке I овог огласа, за свако јавно надметање појединачно, на рачун Општинске управе            840-951804-08, модел: 97, број: 81-038.

7. Свим понуђачима, осим најповољнијем, уплаћени депозит ће се вратити  након јавног надметања. Најповољнијем понуђачу депозит ће бити урачунат у годишњу закупнину. У случају да најповољнији понуђач одустане од своје понуде депозит се не враћа. Депозит се не враћа ни понуђачу који је одлуком Комисије за спровођење поступка јавног надметања удаљен са јавног надметања због нaрушaвaња рeда и дисциплине

8. Уколико понуђена цена прелази двоструки износ почетне цене, потребно је да најповољнији понуђач, након отварања понуда, у току надметања, односно најкасније до 16,00, допуни депозит до 50% понуђене цене.

9. Јавнo надметање ће се одржати уколико буде благовремено достављена најмање  једна пријава.

10. Право учешћа у јавном надметању за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини у првом и другом кругу немају правна и физичка лица која нису испунила све обавезе из ранијих или текућих уговора о закупу пољопривредног земљишта у државној својини као и она која су извршила ометање поседа пољопривредног земљишта или која су нарушавала несметано одвијање било ког дела поступка јавног надметања приликом давања пољопривредног земљишта у државној својини у закуп.

                            

III

–  Документација за пријављивање на јавно надметање  –

           

  • формулар за пријављивање (попуњен у целости и потписан)
  • доказ о уплати депозита
  • лична карта за физичка лица, односно, извод из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана објављивања огласа) за правна лица
  • потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава из текуће године

 

Формулар пријаве и адресиране коверте, односно штампане налепнице са адресом општине, се могу преузети сваког радног дана на писарници општине Дољевац. Потребно је да се понуђач благовремено упозна са саржајем формулара пријаве.

Пријава на оглас се подноси у запечаћеној коверти на којој мора да пише:

На предњој страни:

 

  • Адреса: Општина Дољевац улица и број:  Николе Тесле бр. 121, Комисији за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини
  • Уписати назнаку ПОНУДА-НЕ ОТВАРАТИ
  • Број јавног надметања _____________________(навести и КО)

На задњој страни:

  •  име и презиме/назив и адреса понуђача

 Заједно са пријавом на оглас доставља се наведена документација.

IV

 – Рок за подношење пријаве -

 

Рок за подношење документације за пријављивање је до 12,00 сати, дана 18.01.2016. године. Благовременим ће се сматрати све пријаве које стигну у писарницу Општинске управе општине Дољевац до наведеног рока, без обзира на начин достављања.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

V

– Јавно надметање -

 

Јавно надметање за давање у закуп земљишта из тачке I. овог Огласа одржаће се у згради општине Дољевац, улица Николе Тесле бр 121., и то:

 

1

За КО Белотинац

дана

18.01.2016

године са почетком у

12,15

часова

2

За КО Чапљинац

дана

18.01.2016

године са почетком у

12,30

часова

3

За КО Чечина

дана

18.01.2016

године са почетком у

12,45

часова

4

За КО Ћурлина

дана

18.01.2016

године са почетком у

13,00

часова

5

За КО Дољевац

дана

18.01.2016

године са почетком у

13,15

часова

6

За КО Клисура

дана

18.01.2016

године са почетком у

13,30

часова

7

За КО Кнежица

дана

18.01.2016

године са почетком у

13,45

часова

8

За КО Кочане

дана

18.01.2016

године са почетком у

14,00

часова

9

За КО Малошиште

дана

18.01.2016

године са почетком у

14,15

часова

10

За КО Орљане

дана

18.01.2016

године са почетком у

14,30

часова

11

За КО Пуковац

дана

18.01.2016

године са почетком у

14,45

часова

12

За КО Шајиновац

дана

18.01.2016

године са почетком у

15,00

часова

 

VI

- Плаћање закупнине -

 

            Закупнина ће бити прерачуната у евре по средњем курсу Народне банке Србије на дан јавног надметања.

Закупнина се плаћа унапред у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате.

VII

– Средства обезбеђења плаћања -

Најповољнији понуђач је у обавези да у року од 10  дана од правоснажности одлуке достави доказ о уплати закупнине у износу утврђеном правоснажном одлуком о давању у закуп пољопривредног земљишта у државној својини, умањеном за износ уплаћеног депозита, које ће доставити Министарству пољопривреде и заштите животне средине преко Општинске управе општине Дољевац.

Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Ниша“,  на огласној табли Општинске управе Дољевац и месним канцеларијама, и на веб страни општине Дољевац (www.opstinadoljevac.rs), с тим што ће се рок за подношење пријава рачунати од дана објављивања у „Службеном листу Града Ниша“.

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА ДОЉЕВАЦ

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

 Број: 320-45                                                                            

 Дана: 15.12.2015.године                                                          

 Председник општине

Горан Љубић

 

Формулар за пријављивање можете преузети овде:::::::

Контакт

Телефон:  

018/4-810-054

018/4-810-056

 
Факс: 018/4-810-055  
E-mail:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
Адреса:

18410 Дољевац, улица Николе Тесле број 121