Одлука о буџету општине Дољевац за 2021. годину

Неуручена решења о рушењу

Неуручена решења о рушењу погледајте овде::::

Позив на јавне консултације јавност, органе и организације заинтересоване за План управљања заштитом

Позив на јавне консултације јавност, органе и организације заинтересоване за План управљања заштитом животне средине и социјалним питањима за пројекат појачаног одржавања државног пута Ia реда бр. 1 деоница: Брестовац (петља) – Дољевац (петља)

Јавни позив можете преузети ОВДЕ

Увид у предметни План управљања заштитом животне средине и социјалним питањима може се извршити ОВДЕ

Програм рада буџетске инспекције за 2020

Водич кроз мере подршке развоју иновативне привреде

Упутство катастар загађивача

Контролне листе

Унапреди пословање предузећа

Укидање печата

Аква парк Дољевац

EU PRO

Линкови

 

 

Програм пописа по зонама незаконито изграђених објеката

Регистрација стамбених зграда

Комплетну докумнетацију за регистрацију стамбених зграда можете преузети на следећем линку:::::

Извештај о спроведеној јавној расправи о Нацрту статута општине Дољевац

На основу члана 9. Одлуке о врстама прописа које доноси Скупштина општине Дољевац за које је обавезна јавна расправа и поступку и начину спровођења јавне расправе („Службени лист Града Ниша“, број 52/18),

Комисија за израду Нацрта Статута општине Дољевац на седници одржаној дана 06.11.2018. године сачинила је

           

ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ

О НАЦРТУ СТАТУТА ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ

 

 

            Комисија за израду Нацрта Статута општине Дољевац на основу члана 4. став 1. алинеја 1. Одлуке о врстама прописа које доноси Скупштина општине Дољевац за које је обавезна јавна расправа и поступку и начину спровођења јавне расправе („Службени лист Града Ниша“, број 52/18) и Одлуке о приступању и изради нацрта Статута општине Дољевац и формирању комисије за израду Нацрта Статута општине Дољевац („Службени лист Града Ниша“, број 93/18), на седници одржаној дана 26.10.2018. године, донела је Закључак број 02-170 о спровођењу јавне расправе о Нацрту Статута општине Дољевац.

            Нацрт Статута израдила је Комисија за израду Нацрта Статута општине Дољевац, образована Одлуком о приступању и изради нацрта Статута општине Дољевац и формирању комисије за израду Нацрта Статута општине Дољевац („Службени лист Града Ниша“, број 93/18).

            У складу са Закључком јавна расправа је одржана дана 05.11.2018. године од 10,00 часова у сали Скупштине општине Дољевац.

            У јавној расправи учествовали су представници ЈКП „Дољевац“ Дољевац, Јавне библиотеке Дољевац, Центра за социјални рад Дољевац, ОШ „Вук Караџић“ Дољевац и Предшколска установа „Лане“ Дољевац, чланови Комисије за прописе и административно мандатна питања, представници Месних заједница са територије општине Дољевац, радници Општинске управе општине Дољевац и заинтересовани грађани.     

Учешће у расправи узели су директори јавних предузећа и јавних установа, начелници Одељења Општинске управе општине Дољевац, представници МЗ, чланови Комисије за прописе и административно мандатна питања.

            Упознати са Нацртом Статута, Председник Месне заједнице Дољевац Бојан Благојевић затражио је да се образложи разлог за доношење новог Статута општине Дољевац и које су битне измене у односу на тренутно важећи Статут.

            Председница Комисије за израду Нацрта Статута општине Дољевац, образложила је да је правни основ за израду Нацрта новог Статута општине Дољевац, Закон о изменама и допунама Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 47/18) и други важећи закони од значаја за рад и функционисање локалне самоуправе. Председница Комисије је упознала присутне да је Законом о изменама и допунама Закона о локалној самоуправи измењена надлежности Скупштине општине, Општинског већа и Председника општине а такође и број чланова Општинског већа које бира Скупштина општине за јединице локалне самоуправе до 50.000 становника, смањен је за два у односу на досадашње решење. Нацртом Статута прописане су и изборне комисије за спровођење избора у МЗ и другостепене изборне комисије и образложила друге битне измене и допуне Закона о изменама и допунама Закона о локалној самоуправи и Нацрту Статута.

            Председница комисије додала је још да је сходно члану 41. Закона о изменама и допунама Закона о локалној самоуправи општина у обавези да свој статут усклади са наведеним законом најкасније до 27. марта 2019. године, а да је СО-е у обавези да предлог Статута достави надлежном Министарству за локалну самоуправу на мишљење најкасније од 27.12.2018. године, односно у овом случају Привременом органу општине Дољевац који сада обавља послове Скупштине општине.

             Након образложења нацрта присутни учесници у јавној расправи нису имали примедбе и сугестије на Нацрт Статута.

 

 

Комисија за израду Нацрта Статута

општине Дољевац

Контакт

Телефон:  

018/4-810-054

018/4-810-056

 
Факс: 018/4-810-055  
E-mail:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
Адреса:

18410 Дољевац, улица Николе Тесле број 121