Програм рада буџетске инспекције за 2020

Позив на јавне консултације јавност, органе и организације заинтересоване за План управљања заштитом

Позив на јавне консултације јавност, органе и организације заинтересоване за План управљања заштитом животне средине и социјалним питањима за пројекат појачаног одржавања државног пута Ia реда бр. 1 деоница: Брестовац (петља) – Дољевац (петља)

Јавни позив можете преузети ОВДЕ

Увид у предметни План управљања заштитом животне средине и социјалним питањима може се извршити ОВДЕ

Неуручена решења о рушењу

Неуручена решења о рушењу погледајте овде::::

Одлука о буџету општине Дољевац за 2021. годину

Водич кроз мере подршке развоју иновативне привреде

Упутство катастар загађивача

Контролне листе

Унапреди пословање предузећа

Укидање печата

Планови рада и извештаји о раду

Годишњи план просветне инспекције

Извештај о раду просветне инспекције за 2019. годину

План рада просветне инспекције за 2020. годину

План рада грађевинског инспектора за 2020. годину

Извештај о раду грађевинског инспектора за 2019. годину

План рада пореске инспекције за 2020. годину

План рада пореске инспекције за 2019. годину

План рада инспекције за заштиту животне средине за 2020. годину

План рада комуналне инспекције за 2020. годину

Извештај о раду инспектора за заштиту животне средине за 2019. годину

Извештај о раду комуналног инспектора за 2019. годину

План рада грађевинске инспекције за 2019. годину

Извештај о раду грађевинског инспектора за 2018. годину

План рада грађевинске инспекције за 2018. годину

Извештај о раду комуналног инспектора за 2017. годину

Извештај о раду инспектора за заштиту животне средине за 2017. годину

План рада комуналне инспекције за 2018. годину

План рада инспекције за заштиту животне средине за 2018. годину

Аква парк Дољевац

EU PRO

Линкови

 

 

Програм пописа по зонама незаконито изграђених објеката

Регистрација стамбених зграда

Комплетну докумнетацију за регистрацију стамбених зграда можете преузети на следећем линку:::::

Одлука о поништењу Одлуке о покретању поступка отуђења непокретности - катастарске парцеле број 2166 КО Белотинац и објеката

На основу члана 27.став 10. Закона о јавној својини  ("Сл. гласник РС", бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 - др. Закон, 108/2016, 113/2017 и 495/2018) и  члана 40.став 1. тачка 19. Статута општине Дољевац („Службени лист града Ниша“, број 127/2018 и 91/2019),

Скупштина општине Дољевац, на седници одржаној дана 26.11.2020.год. донoси,

 

О Д Л У К У

 

о поништењу Одлуке о покретању поступка  отуђења непокретности -  катастарске парцеле број 2166 КО Белотинац и објеката  у јавној својини општине Дољевац,  прикупљањем писмених понуда број: 464-55 од 02.10.2020.године

 

Члан 1.

            Поништава се Одлука о покретању поступка отуђења непокретности -  катастарске парцеле број 2166 КО Белотинац и објеката у јавној својини општине Дољевац, прикупљањем писмених понуда број: 464-55 од 02.10.2020.године.

 

Члан 2.

            Овом Одлуком поништава се и Оглас ради отуђења непокретности – катастарске парцеле број 2166 КО Белотинац и објеката у јавној својини општине Дољевац,  путем  прикупљања писмених понуда који је саставни део ове Одлуке, a који је дана 09.10.2020.године, објављен у дневном листу „Курир“  и на сајту општине Дољевац.

           

Члан 3.

            Ову Одлуку објавити у дневном листу „Курир“ и на сајту општине Дољевац, у којима је објављен и Оглас ради отуђења непокретности – катастарске парцеле број 2166 КО Белотинац и објеката у јавној својини општине Дољевац,  путем  прикупљања писмених понуда.

 

Број: 464-64

У Дољевцу, 26.11.2020.године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ

 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

       ОПШТИНЕ  ДОЉЕВАЦ

                                                                                                                 Дејан Смиљковић

Контакт

Телефон:  

018/4-810-054

018/4-810-056

 
Факс: 018/4-810-055  
E-mail:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
Адреса:

18410 Дољевац, улица Николе Тесле број 121